Chemické selhání štítku – nebylo nalezeno žádné zdravotní riziko.

V BeSafe pravidelně testujeme svoje výrobky, abychom zajistili, že splňují naše vlastní standardy kvality a bezpečnosti. Na produkty, které vyrábíme klademe vyšší nároky, než jsou požadavky udávané v předpisech. Nyní jsme zjistili, že některé etikety používané na našich výrobcích obsahují mírně zvýšené hladiny chemické látky zvané naftalín.

Oslovili jsme experty z oboru chemických látek, abychom získali přesné informace o všech možných potenciálních důsledcích. Podle nezávislých vědeckých odborníků v oborech m.a., kteří mají znalosti v dopadech přítomnosti chemických látek na lidského zdraví, specialistů na zkoumání závislosti při používání a toxicity, nepředstavuje uvedená chemická hladina této látky na štítcích žádné riziko pro kojence, batolata nebo kojence, jsou-li jí vystaveny během standardního používání autosedačky. To znamená, že i když jsou úrovně vyšší než náš standard, nepředstavuje tato hladina pro uživatele žádné riziko zdravotních problémů. Jelikož však chemická hladina na štítku nevyhovuje našim standardům, přijali jsme okamžitá opatření a změnili jsme jejich dodavatele.

Informace k chemické látce

Naftalín je chemická látka patřící mezi polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Je to organická sloučenina a její nízké koncentrace lze nalézt téměř všude okolo nás. Podle Německého federálního institutu pro hodnocení rizik neexistují žádné spolehlivé epidemiologické nálezy karcinogenního účinku na člověka, po její inhalaci. Na základě zásady minimalizace chemických látek v produktech se výrobcům doporučuje, pokud je to možné, aby stále snižovali množství naftalínu ve spotřebních výrobcích.

Nezávislí odborníci na základě jejich hloubkového šetření a nastavování modelových situací, analýzy dopadu na zdraví člověka, a znalostí v oboru, určili, že úroveň chemického nálezu na štítku není jedovatá a nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro dítě, cestující v našich autosedačkách. Závěr je založen na třech faktorech; množství PAH nalezené ve výrobku, hmotnost exponované osoby a množství chemické látky ve vzduchu. Testy prováděné konkrétně na produktech BeSafe ukazují, že obsah naftalínu v etiketách nemá negativní vliv na děti, které používají naše produkty.

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size v testu Stiftung Warentest/ADA

Nalezené zvýšené množství chemické látky se odráží také ve výsledcích testu ADAC / Stiftung Warentest, který byl publikovaný v květnu 2021, a do kterého byla zařazena autosedačka BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size. Stiftung Warentest je německá spotřebitelská organizace, která dvakrát ročně provádí nezávislé testy dětských autosedaček ve spolupráci s organizací ADAC a dalšími testovacími institucemi, aby pomohla spotřebitelům s orientací mezi nabízenými autosedačkami na trhu.

Tento spotřebitelský test se skládá ze 3 hlavních kategorií, ve kterých jsou autosedačky testované: Bezpečnost, která tvoří 50 % celkového hodnocení, manipulace (40 %) a ergonomie (10 %). V kategorii bezpečnosti získala autosedačka BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size skvělé hodnocení “Velmi dobrá” (1,3) a dosáhla nejlepšího výsledku v testu bočního nárazu, ve kterém překonala i svou předchůdkyni, autosedačku BeSafe iZi Go Modular i-Size. Jsme potěšeni, že i v kategorii manipulace a v kategorii ergonomie bylo celkové hodnocení autosedačky “Dobrá”.

Bohužel, při testování materiálů na přítomnost chemických látek bylo zjištěno zvýšené množství naftalínu na jednom varovném štítku, což vedlo k úplnému snížení celkového hodnocení. Maximální možné hodnoty naftalínu, které jsou standardní pro testy Stiftung Warentest, vychází z limitů dobrovolné certifikační značky GS (“Geprüfte Sicherheit”). Podle Německého federálního institutu pro hodnocení rizik však tyto maximální hodnoty, které jsou stanovené GS, nejsou odvozené na základě zdravotních aspektů, ale jsou spíše zaměřené na to, co je dnes technicky dosažitelné a splnitelné.

Maximálně podporujeme záměr společnosti Stiftung Warentest požadovat po výrobcích, aby při výrobě co nejvíce minimalizovali použití chemických látek. Je nám však líto, že koneční spotřebitelé nevědí, že ani naměřené maximální hodnoty nejsou zdravotně závadné a nepředstavují žádné riziko pro jejich děti, a to může vrhat špatné světlo na naše výrobky.

Jak potvrzují nezávislí experti a chemici, úroveň nálezu na varovném štítku autosedačky BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size nepředstavuje při běžném používání pro dítě žádné zdravotní riziko.

Tiskové dotazy

Kontakt: Marie Haavardsholm, ředitelka značky, produktů a maloobchodního prodeje.