Vysvětlení: Absorbér dynamických sil Dynamic Force Absorber™

Technicky vyspělá konstrukce pro optimalizovanou a co nejvíce řízenou ochranu při bočním nárazu.


Boční nárazy – proč jsou nebezpečné a proč děti potřebují zvláštní ochranu

Boční nárazy jsou po čelních nárazech druhým nejčastějším zdrojem vážných zranění dětí. Automobily nemají na bocích deformační zónu pohlcující energii tak jako vepředu, a ačkoli dětské autosedačky dítě chrání, zároveň v nich sedí ve voze výše, a tudíž je méně chráněné kovovými částmi karosérie. Navíc je hlava dítěte mnohem těžší v poměru ke zbytku těla než u dospělých, což znamená, že při bočním nárazu vytváří značné síly, které při prudkém pohybu hlavy do strany výrazně zatěžují šíji dítěte.

Proto jsou děti při nehodách z boku mimořádně zranitelné a je životně důležité, aby je autosedačky v takových případech chránily a efektivně pohlcovaly deformační síly, které vznikají při nárazu a působí především na oblast hlavy.

Nejpokročilejší řešení: Absorbér dynamických sil Dynamic Force Absorber™

Absorbér dynamických sil Dynamic Force Absorber™ je nejmodernější řešení vyrobené ze speciálních materiálů a s konstrukcí se zónami různé ohebnosti. Její pokročilý návrh dovoluje řízené ohýbání ve vnitřní oblasti, zatímco ve vnějším rámu zůstává pevnější, čímž se optimálně pohlcují deformační síly vznikající při nárazu.

Jak to funguje

Abyste co nejlépe pochopili, jak absorbér dynamických sil Dynamic Force Absorber™ funguje, představte si, že padáte z velké výšky. Kdybyste prostě dopadli na tvrdou zem, váš pád by skončil neobyčejně prudkým zastavením, což je velmi bolestivé a nebezpečné. Máte-li místo toho na zemi postavenou trampolínu, ta se prohne, když na ni dopadnete. Svými pružnými materiály postupně zpomalí váš pád, což podstatně zmenší tlak působící na vaše tělo a zajistí vám měkké přistání.

Absorbér dynamických sil Dynamic Force Absorber™ funguje úplně stejně. Tím, že se ohýbá jako trampolína, pozvolně tlumí zrychlení a zabraňuje náhlému zastavení, které by jinak vedlo ke vzniku vysokých přetížení. Ohebnosti materiálu se u absorbéru dosahuje otvory ve tvaru písmene „V“ rozmístěnými do střídavého vzoru. Díky tomu se materiál může při nárazu roztahovat ve dvou směrech a vracet zpět ke svému původnímu tvaru, místo aby po srážce zůstal zdeformovaný.

Optimální flexibility absorbéru dynamických sil (Dynamic Force Absorber™) se podařilo dosáhnout prostřednictvím výběru materiálu a pečlivým nastavením jeho geometrických vlastností, jako jsou síla stěny, prostor mezi otvory nebo délka otvorů. Takto absorbér dynamických sil dovoluje dokonale řízené a velmi jemné „zachycení“ dítěte, aby mu zajistil nejpokročilejší ochranu při bočním nárazu.