Uttalelser fra Eksperter

Uttalelser fra Eksperter

Inggard Lereim; Professor dr.med, Formann i Norsk trafikkmedisinsk forening

De skader barnet får i et bakovervendt sete er små sammenlignet når barnet sitter fremovervendt.

”Alvorlighetsgraden av personskader i bil avhenger av mange faktorer. Fart, kolliderende element (bil, tre, bergvegg, etc) og kollisjonsretning er sentrale elementer her. Ulykkesforsikring fra mange land viser at de minste er mest følsomme for skader ved bilulykker. Det er avgjørende for alle å bli holdt fast i setet med et belte som er riktig satt på og strammet inntil kroppen.

For barn er det i tillegg viktig å ha god støtte for størst mulig del av kroppen. For barn opp til 4 år(18 kg)er det derfor best å sitte bakovervendt. Det gir den beste beskyttelse mot å bli skadet i en ulykke, og de skader man evt. får i bakovervendt sete er som regel små sammenlignet med det man kan få om man setter barnet med ansiktet fremover.

Sett alltid de minste i midten av bilen.

I tillegg er det best å la barnet sitte mest mulig sentralt i kupeen og i baksetet. Da er de lengst unna bilens mest utsatte del – fronten og best beskyttet ved sidepåkjørsler. Ikke alle kan sitte i midten. Når det er flere barn eller voksne i baksetet må noen sitte på siden. Men sett alltid de minste i midten. Sett aldri barn som ikke er store nok til å bruke voksenbilbeltet i bilens framsete. Langt færre blir skadet i baksetet, forutsatt at de er spent fast på skikkelig vis.”

Kristin Øyen; Kommunikasjonssjef, Trygg Trafikk

Trygg Trafikk anbefaler at småbarn sikres bakovervendt så lenge som mulig.

”Trygg Trafikk anbefaler at småbarn sikres bakovervendt så lenge som mulig, helst til barnet er minst 4 år. Vi har inntrykk av at mange foreldre vet at bakovervendt er anbefalt, men tror at forskjellen ikke er så stor som den faktisk er. Tellinger vi gjennomførte i 2009 viser at bare 3 av 10 småbarn er sikret på den måten som gir best sikkerhet. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å informere og påvirke foreldre til å velge en bakovervendt barnestol til småbarn.

Barn som er sikret riktig og bakovervendt klarer seg ofte veldig bra.

De kraftigste kollisjonene vi risikerer å komme ut for er frontkollisjoner, og da gir en bakovervendt barnestol en reduksjon i risiko for skader på ca. 85% mot 50% i en fremovervendt stol. Barn som er sikret riktig og bakovervendt klarer seg ofte veldig bra, selv i svært alvorlige kollisjoner.”

Tommy Petterson: Ansvarlig for kollisjonstesting ved VTI

“Kollisjonstester og ulykker har vist at bakovervendte barneseter til bil er de aller tryggeste”

Tommy Petterson er ansvarlig for kollisjonstesting ved VTI (det svenske vei- og transportforskningsinstituttet) i Linköping. VTI er et av Europas fremste institutter når det gjelder forskning på og testing av barneseter til bil. Tommy har vært ansatt ved instituttet i mer enn 20 år. Mange års forskning, kollisjonstester og ulykker har vist at bakovervendte barneseter til bil er de aller tryggeste.

Dette underbygges av forskjellen i antall skader og dødsfall blant barn landene imellom, for eksempel mellom Sverige og Tyskland. Det er en tvungen regel al alle barn under 9 kg sitter bakovervendt. For barn over 9 kg ser vi imidlertid stor forskjell mellom antall alvorlig skadde og drepte barn i Tyskland (hvor barna sitter forovervendt fra de veier 9 kg) og i Sverige (hvor barna sitter bakovervendt frem til de er fire eller fem år gamle).

“Sverige har verdens beste statistikk, fordi barna sitter bakovervendt så lenge, og vi forsøker å gå foran med et godt eksempel.“

Derfor har vi i Sverige utarbeidet den såkalte Plus-testen. Plus-testen er en av verdens tøffeste tester av barneseter til bil. Plus-testen konsentrerer seg om den typen kollisjon som har de alvorligste konsekvensene, nemlig front-mot-front-kollisjonen. I de vanlige godkjenningstestene utsettes barnesetet for opptil 28 G, mens de i Plus-testen utsettes for opptil 38 G. Årsaken til at vi har innført Plus-testen, er at Sverige frem til 2008 benyttet en T-godkjenning hvor strekkbelastningen på nakken ble testet.

For høy strekkbelastning medfører alvorlig skade eller død. Da T-godkjenningen ble opphevet i 2008, var det behov for en ny test. Det var da Plus-testen, som er en frivillig test som produsentene kan få utført på sine produkter, ble innført. Formålet med testen er å skille mellom gode og dårlige barneseter til bil. Setene som består Plus-testen, er usedvanlig gode. I øyeblikket har ingen forovervendte barneseter til bil en gang vært i nærheten av å bestå Plus-testen.

Tor Einar Calisch Overlege barneklinikken, Oslo universitetssykehus

Jeg anbefaler bakovervendt sikring av barn så lenge som mulig.

”Jeg anbefaler bakovervendt sikring av barn så lenge som mulig, og helst til 4-5-årsalderen. Små barn har store hoder og dårlig utviklet skjelett og muskulatur. Ved en frontkollisjon vil korrekt bakovervendt sikring nærmest eliminere risikoen for alvorlige nevrologiske skader og død hos små barn. Ved forovervendt sikring vil barnets store hode fortsette framover i fartsretningen ved en frontkollisjon, med risiko for alvorlige hode- og nakkeskader.

Ved bakovervendt sikring reduseres også risikoen for at barnet sklir ut av selene i en kollisjon, og derved påføres livstruende skader. Vi har sett flere tilfeller med alvorlige skader hvor små barn har sklidd ut av selene, og derved blitt svært alvorlig skadd eller drept.

Korrekt bakovervendt sikring på midtplass bak har vi flere ganger sett har reddet små liv.

Om det er plassproblemer med bakovervendt sikring, anbefales at man ser på om man kan bruke midtplassen bak, hvor plassen ofte er betydelig bedre. Korrekt bakovervendt sikring på midtplass bak har vi flere ganger sett har reddet små liv. Dersom man velger å bruke passasjersetet foran til bakovervendt barnesikring, skal kollisjonsputen alltid kobles forskriftsmessig ut.”