Autostole og tilbagelæningspositioner

Hos BeSafe er vi opmærksomme på de spørgsmål, der stilles vedrørende autostolenes funktion, så barnet kan sidde i forskellige positioner, og hvordan det påvirker autostolens sikkerhed. Vi vil gerne afdække dette med et overblik over fakta.

Tilbagelænet position i autostole til småbørn

  • I dag giver stort set alle autostole til småbørn på markedet mulighed for at ændre sædets position for at forbedre barnets komfort
  • Der er implementeret justerbare tilbagelæningspositioner i autostole siden 1990’erne
  • Kollisionstest af autostole og testdukker i forskellige positioner viser forskellige testresultater
  • Men det kan ikke generaliseres, at en tilbagelæningsfunktion altid fører til dårligere kollisionstestresultater. Resultaterne afhænger i høj grad af konstruktionen af den enkelte autostol. Undersøgelser viser, at belastningen på nakken fra kollisionen i nogle tilfælde er tilsvarende eller endda lidt bedre i tilbagelænet position ift. opretstående position.
  • De forskellige resultater og belastninger i forskellige positioner testes også i den halvårlige forbrugertest, som Stiftung Warentest gennemfører af autostole i samarbejde med ADAC og andre Europæsike testinstitutter for at hjælpe forbrugerne
  • Ved frontalkollision tester ADAC autostolenei både opretstående og tilbagelænet position, og de offentliggjorte resultater viser et gennemsnit af værdierne

BeSafe iZi Twist i-Size

Hos BeSafe kollisionstester vi vores autostole under produktudviklingen i både opretstående og tilbagelænet position. Vi stiller meget høje krav til os selv i forhold til de værdier, vi anser for acceptable for vores produkter.

Resultatet af kollisionstestene kan bl.a. ses i ADAC/Stiftung Warentest-resultaterne af iZi Twist i-Size, som opnåede en frontal kollisionsresultat på 1,4, hvilket falder ind under klassificeringen “Meget god”.

På samme måde opnåede iZi Modular RF + base et resultat på 1,7, og kombistolen iZi Modular X1 + base (hvor også den fremadvendte position testes og er en del af resultatet) opnåede 2,0 ved en frontal kollision –  begge resultater falder ind under klassificeringen “God”.