Kemisk fejl i mærkat – ingen sundhedsrisiko fundet

Publiceringsdato: 12. maj 2021

Hos BeSafe tester vi regelmæssigt vores produkter for at sikre, at de lever op til vores egne kvalitets- og sikkerhedsstandarder. BeSafes krav overstiger kravene i lovgivningen. Vi har dog opdaget, at nogle af de mærkater, der anvendes til vores produkter, indeholder for høje niveauer af et kemikalie kaldet naftalin.  

Vi kontaktede derfor kemiske eksperter for at finde ud af om, der ville være eventuelle konsekvenser ved dette. Ifølge uafhængige videnskabelige specialister inden for bl.a. menneskers sundhed, eksponeringsmodeller og toksicitet udgør det kemiske niveau, der findes på mærkaterne, ikke nogen risiko for spædbørn, babyer eller småbørn, når de eksponeres under normal brug af autostolen. Det betyder, at selvom niveauerne er højere end vores standarder, udgør de ingen risiko for helbredsproblemer for brugerne. Men da kemikalieniveauet i mærkaterne ikke er tilfredsstillende i forhold til vores standarder, har vi truffet øjeblikkelige foranstaltninger og skiftet leverandør af mærkaterne.

Information om kemikaliet 

Naftalin er et kemikalie, der tilhører et flerringet aromatisk kulbrinte (PAH). Det er en organisk forbindelse, og der findes lave koncentrationer af naftalin næsten alle steder i miljøet. Ifølge det tyske institut for risikovurdering er der ingen epidemiologisk evidens for kræftfremkaldende virkning hos mennesker efter eksponering for naftalin efter indånding. I henhold til princippet om minimering rådes producenterne til stadig at reducere mængden af naftalin i forbrugerprodukter så meget, som det er teknisk muligt.  

Som de uafhængige eksperter har fastslået på baggrund af deres detaljerede eksponeringsmodel, analyse af menneskers sundhed og viden på området, udgør niveauet af kemikalier i mærkatet ikke nogen sundhedsrisiko for børn i vores autostole. Konklusionen er baseret på tre faktorer: Mængden af PAH, der er i produktet, vægten af den eksponerede person og tilgængeligheden af det kemiske stof gennem luft. De test, der udføres specifikt på BeSafes produkter, viser, at niveauet af naftalin i mærkaterne ikke har nogen negativ effekt på de børn, der bruger vores produkter. 

 


 

Publiceringsdato: Opdatering 31. maj 2021

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size i Stiftung Warentest/ADAC-test

Det påviste øgede kemiske niveau afspejles også i testresultaterne fra ADAC/Stiftung Warentest-publikationen i maj 2021, hvor BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size blev inkluderet. Stiftung Warentest er et tysk forbrugerråd, der to gange om året gennemfører uafhængige test af autostole i samarbejde med ADAC og andre testinstitutter for at hjælpe forbrugerne med at navigere mellem forskellige autostole.

Denne forbrugertest består af tre hovedkategorier, som en autostol testes i: Sikkerhed, der omfatter 50 % af den samlede score, håndtering (40 %) og ergonomi (10 %). I sikkerhedskategorien opnåede BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size vurderingen “Meget god” (1,3) og den bedste score for sidekollision i denne test, der endda var en forbedring af den allerede stærke ydeevne i forgængeren BeSafe iZi Go Modular i-Size. Vi er glade for at se, at autostolen, der fik et solid resultat inden for kategorierne håndtering og ergonomi, også ville have fået en samlet vurdering som “God”.

Men resultatet af den kemiske test afspejler den øgede mængde naftalin fundet på et mærkat, hvilket førte til en nedgradering af den samlede score. De maksimale naftalinværdier, der anvendes af Stiftung Warentest, er baseret på det tyske GS-mærke (“Geprüfte Sicherheit”). Ifølge det tyske institut for risikovurdering skyldes disse GS-maksimumværdier dog ikke hensynet til sundhed.  De handlere snarere om, hvad der i dag er teknisk opnåeligt.

Vi støtter Stiftung Warentests hensigt om at opfordre producenterne til at minimere deres forbrug af kemikalier så meget som muligt med disse maksimumværdier. Men vi er kede, at det kan give forkerte signaler til forbrugere, der ikke ved, at maksimumværdier ikke skyldes hensynet til sundhed.

Det betyder, at selvom niveauerne er højere end vores egne standarder, og hvad der er tilladt i ADAC-testen, udgør de ingen risiko for helbredsproblemer for brugerne, hverken børn eller forældre. BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size kan fortsat bruges, uden at du behøver at gøre noget eller være bekymret.

 


Presseforespørgsler

Kontakt

Marie Haavardsholm
Director Brand & Product and Retail Sales
marie.haavardsholm@hts.no