Har det vært noen ulykker eller hendelser på grunn av denne feilen?