Hvordan vet jeg om stolen min er omfattet av tilbakekallelsen?

For å sjekke om din stol er omfattet av tilbakekallelsen må du sjekke serienummeret på stolen din. For å finne dette snut du stolen din opp ned. På undersiden finner du en hvit etikett med en strekkode og “Serial no./ID” under den. Dersom stolen din er en BeSafe iZi Go X1 begynner serienummeret med “ZG”. Kun seter med serienummer fra ZG0247548 til ZG(0)270529 er ommfattet av tilbakekallelsen og må repareres.