Må reparasjonen utføres på samme sted som jeg kjøpte stolen?