Stiftung Warentest/ADAC test 2021 av BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size

Eksperter bekrefter at kjemikaliefunn i advarsel- etiketten på bilbarnestolen ikke utgjør en helserisiko

Publiseringsdato: 27. mai 2021

  • Det er gjort funn av stoffet naftalen i en del av tekstiltrekket på BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size, i en konsentrasjon på 17 mg/kg.
  • Naftalen er kun i airbag-advarsel-etiketten, og ikke i selve tekstiltrekket.
  • Uavhengige kjemiske eksperter ved Arche consulting slår fast at det kjemikalienivået på advarsel-etiketten ikke utgjør noen helserisiko.
    • Det er betraktelig lavere enn en konsentrasjon på 400 mg/kg, som ville vært den kritiske konsentrasjonen for en etikett av denne størrelsen.
  • Grensene som brukes av Stiftung Warentest er – ifølge det tyske forbundsinstituttet for risikovurdering – ikke basert på helsemessige aspekter.
  • Vi har tatt umiddelbare grep og byttet ut leverandøren av advarsel-etiketter.
  • Anbefalingen om å unngå et av testens sikreste barneseter basert på disse lave funnene av kjemikalier gir feil signaler til forbrukerne. Samtidig ønsker vi å understreke at vi støtter Stiftung Warentests intensjon om å få produsenter til å minimere bruk av kjemikalier.

 


Stiftung Warentest/ADAC test 2021 av BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size

Publiseringsdato: 25. mai 2021

Vår bilstol BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size var med i den uavhengige bilbarnestol-testen fra Stiftung Warentest / ADAC i mai 2021. Den presterte sterkt innen sikkerhetskategorien samt håndtering og ergonomi, men fikk en lavere totalscore grunnet funn av et kjemikalie. Grensen for kjemikaler som brukes i denne testen er imidlertid ikke satt ut ifra et helseperspektiv. Uavhengige eksperter har slått fast at det nivået av kjemikaliet som finnes i BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size ikke utgjør en risiko for barnets helse.

Detaljer om resultatene

Denne forbrukertesten består av tre hovedkategorier der bilsete blir testet etter: Sikkerhet, som utgjør 50% av totalpoengsummen, håndtering (40%) og ergonomi (10%). I sikkerhetskategorien oppnådde BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size rangeringen “Veldig god” (1.3) og den oppnådde den beste sidekollisjonsscore i denne testen, til og med en forbedring fra den allerede sterke prestasjonen til forgjengeren BeSafe iZi Go Modular i-Size. Vi er glade for å se at babystolen også presterte sterkt i kategoriene håndtering og ergonomi, og ville fått en total vurdering på “God”.

Setetrekkene blir imidlertid også testet for kjemikalier, og hvis en eller flere av de testede kjemikaliene er over en definert maksimumsverdi, blir den totale poengsummen av setet nedprioritert. I dette tilfellet ble et kjemikalie kalt naftalen påvist i en høyere konsentrasjon enn testens definerte maksimumsverdi. Dette resulterte derfor i den totale poengsummen på 5.5

Det økte nivået av kjemiakalier er identifisert på etiketter som er produsert etter april 2020, og er et helt klart avtalebrudd hos en av våre leverandører.

Informasjon om kjemikalietesten

De definerte maksimumsverdiene for naftalenverdiene som brukes av Stiftung Warentest er basert på det tyske GS-merket (the German Federal Institute for Risk Assessment.) Ifølge det tyske føderale instituttet for risikovurdering, er de definerte maksimumsverdiene for GS-merket imidlertid ikke satt ut i fra et helseperspektiv, men derimot ut ifra hva man mener er teknisk mulig i produksjon.

Vi støtter Stiftung Warentests intensjon om å få produsenter til å minimere kjemisk bruk så mye som mulig med disse maksimumsverdiene. Men vi beklager å se at dette kan gi feil signaler til forbrukere som ikke vet at maksimumsverdiene ikke er satt ut ifra et helserisikoperspektiv.

Ingen helserisiko for brukeren – bilstolen kan fortsatt brukes uten at tiltak iverksettes

Vi ønsket å få en individuell vurdering av situasjonen og kontaktet kjemikalieeksperter for å få en grundig forståelse av potensielle konsekvenser. Ifølge uavhengige vitenskapelige spesialister innen bl.a. vurdering av menneskers helse, eksponeringsmodellering og toksisitet, utgjør nivået av kjemikaler som finnes på etikettene ingen risiko for babyer eller småbarn når de eksponeres ved normal bruk av bilstolen. Dette betyr at selv om nivåene er høyere enn vår standard, utgjør det ingen helserisiko for brukerne, og sete kan brukes uten problemer eller bekymringer.

Men ettersom det nivået av kjemikaler i etiketten ikke er tilfredsstillende i henhold til våre standarder, har vi tatt umiddelbart grep og byttet leverandør av etikettene. Vi delte informasjon om dette allerede i midten av mai.

Les alt om ekspertvurderingen

Hva er ADAC og Stiftung Warentest?

To ganger i året utsteder det tyske forbrukerrådet Stiftung Warentest på vegne av ICRT (International Consumer Research & Testing) en uavhengig test av nye og relevante barneseter i Europa. Kollisjonstestene og sikkerhetsevalueringene av dette blir utført på testanlegget til ADAC, den tyske bilforeningen. De andre delene av testene er utført av de østerrikske og sveitsiske bilforeningene, ÖAMTC og TCS.

Les mer om Stiftung Warentest/ADAC-testen