Barnebilstoler som kan lenes bakover

Hos BeSafe er vi klar over spørsmålene som stilles angående barnebilstolers funksjon som gjør at barn kan sitte i ulike vinkler, og hvordan dette påvirker setets sikkerhet. Vi vil gjerne hjelpe deg med å forstå bedre ved å gi deg en oversikt over fakta rundt dette.

Tilbakelente stillinger i barneseter

  • I utgangspunktet tilbyr alle barneseter på markedet i dag en funksjon for å endre setevinkelen slik at det blir mer behagelig for barnet
  • Barneseter med justerbare tilbakelente stillinger har vært tilgjengelig siden 1990-tallet
  • Barnesetets og testdukkens atferd i en kollisjonssituasjon er forskjellig når man sitter i ulike vinkler
  • Men man kan ikke generalisere og si at en tilbakelening-funksjon alltid fører til dårligere resultater i kollisjonstester. Dette avhenger av mange detaljer i det enkelte barnesetets konstruksjon. Vi har sett at i noen tilfeller når setet lenes bakover, er kraften mot nakken like god eller til og med litt bedre enn når setet er oppreist
  • De ulike atferdene og kreftene i ulike sittestillinger testes også i den halvårlige forbrukertesten fra Stiftung Warentest, der ADAC utfører kollisjonstesten, og forbrukerorganisasjoner over hele Europa kjøper resultatene som skal publiseres i deres land
  • Ved frontkollisjon tester ADAC setene i både oppreist og tilbakelent posisjon, og de publiserte resultatene viser et gjennomsnitt av de samlede verdiene

BeSafe iZi Twist i-Size

Hos BeSafe kollisjonstester vi setene våre under utviklingen, naturligvis i både oppreist og tilbakelent stilling. Vi stiller svært høye krav til oss selv med tanke på de verdiene vi anser som akseptable for produktene våre.

Resultatet av dette kan for eksempel ses i resultatene for ADAC/Stiftung Warentest for iZi Twist i-Size, som oppnådde en fronteffektskår på 1,4, som faller inn under klassifiseringen “Svært god”.

Likeledes oppnådde iZi Modular RF + base en score på 1,7, og kombisetet iZi Modular X1 + base (der også den forovervendte posisjonen testes og er en del av resultatet) oppnådde 2,0 i frontkollisjon – begge scorene faller inn under klassifiseringen “God”.