Studie viser: Nesten 50% av alle småbarn er ikke festet riktig i bilbarnestolen.

Feltstudie gjort av “German Insurers Association” har gjort funn på de mest vanlige tilfellene av feilbruk av bilbarnestoler.

Feilbruk – hva er det, og hvorfor er det farlig??

Et vanlig ord i den tekniske sjargongen for bilbarnestoler er “feilbruk”- som betyr at setet ikke brukes slik det er testet og godkjent for. Feilbruk kan for eksempel være feil montering, eller slakke belter.

Hvis tilfeller av feilbruk skjer, vil ikke bilbarnstolen beskytte barnet slik intensjonen er, og som det er testet for, noe som kan utgjøre en alvorlig trussel for barnet, og andre passasjerer i bilen. I sin studie “Use of child restraint system – compact accident research” (2018), the German Insurers Association (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V, forkortet: GDV) fant de ut at feilbruk kan redusere, eller til og med fjerne all beskyttelse som bilbarnestolen ville gitt.

Funn i studien: feilbruk i babystoler (Gruppe 0/0+)

Blant de kontrollerte bilbarnestolene som faller inn under kategorien babystol, var den mest vanlige årsaken til feilbruk slakke belter (24,8%). Det ble også oppdaget at i nesten 15% av tilfellene der babystolen var plassert i passasjersetet, var ikke airbagen /kollisjonsputen koblet fra.

Monteringsfeil/Feilbruk gruppe 0/0+ – Hyppighet

Belteslakk – 24,8%
Belteguide ikke brukt – 19,3%
Hofte-og skulderbeltet byttet om – 16,6%
Bærehåndtak i feil possisjon – 9,7%
Vridde seler – 7,6%
Andre feil – 22,1%

Funn i studien: feilbruk av småbarnsstoler (Gruppe 1)

I kategorien småbarnsstoler, var den vanligste feilen belteslakk, med 49,3%. Av disse tilfellene av feilbruk ble 63% betegnet som alvorlig belteslakk, 26% som moderat belteslakk og 11 % som mindre belteslakk. GDV uttaler at” dette reduserer betydelig beskyttelsen bilbarnestolen ville gitt, og kan føre til alvorlige personskader på barnet.”

Feilbruk i gruppe 1 – Hyppighet

Belteslakk – 49,3%
Vridde seler – 12,9%
Belteguide ikke brukt – 10,2%
Selespennen brukt feil, eller ikke brukt – 4,4%
ISOfix uten antirotasjonsfunksjon – 4,0%
Andre feil – 19,1%

Funn i studien: feilbruk i beltestol (Gruppe 2/3)

Blant setene som benyttes av eldre barn, ble det observert mange forskjellige feil, men som forekom mer sjelden. GDV uttaler at det er mindre å huske på når du monterer disse setene, siden beltestolen er sikret med bilens internbelter sammen med barnet.

Feilbruk i gruppe 2/3 – Hyppighet

Teppe (eller lignende) under bilbeltet – 11,4%
Brukerens egne påfunn – 11,4%
Konflikt med bilens hodestøtte – 11,4%
Ikke tillatt montering – 5,7%
Barnesikringssystemet er skadet –5,7%
ISOfix som ikke er festet til bilens festesystem – 5,7%
Andre feil – 48,6%

Om studien

I denne feltstudien undersøkte det tyske forsikringsselskapet ( Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V,forkortet: GDV) hyppigheten og alvoret av feilbruk. Forskningen ble utført fra juni 2016-juni 2017. Iløpet av denne perioden undersøkte de 1076 barn i bil i de større Berlin- og München områdene, samt byer et stykke unna (f.eks Leipzig, Potsdam, Augsburg, Rosenheim) De viktigste stedene de samlet inn data var i nærheten av kjøpesentre (38,4%) fritisaktiviteter (31,6%) barnehager (17,3%) og supermarkeder (7,9%)

Av de 1076 undersøkte sakene, var 34 barn ikke sikret i bilbarnestol. I 472 tilfeller satt barn i kategorien beltestol eller beltepute (gruppe 2/3). Av disse 472, ble det oppdateg feilbruk hos 35.

372 barn satt i småbarnsstol (gruppe 1) og feilbruk ble oppdaget i 225 .

I 198 av de undersøkte tilfellene, satt barnet i babystol (gruppe 0/0+) og i 145 av disse var det registrert feilbruk.

Det bør nevnes at feltforskningsperioden var fra juni 2016-juni 2017. De første bilbarnestolene som ble godkjent i henhold til den nyere UN R129-forskriften kom på markedet rundt 2016, og bare en liten del av setene som er dokumentert i denne studien var godkjent etter den nye forskriften. Defor ble gruppene i den “eldre” ECE R44-forskriften (gruppe 0/0+, gruppe 1, gruppe 2/3) brukt til å dele setene i grupper.

Kilde: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V./ Unfallforschung der Versicherer [German Insurers Association/ Insurers Accident Research]. „Use of child restraint Systems – Compact accident research“ (October 2018)