Forklaring: BeSafe Dynamic Force Absorber™

En teknologisk avansert konstruksjon

For optimalisert og kontrollert sidekollisjonsbeskyttelse.

Etter frontkollisjoner er sidekollisjoner den nest vanligste årsaken til alvorlige skader på barn i bilulykker. Biler har ingen energiabsorberende deformasjonssone på sidene, i motsetning til i fronten. Samtidig som de beskytter barnet, gjør bilbarnestoler også at barnet sitter høyere opp i bilen med mindre beskyttelse mot bilens metalldeler. I tillegg er et barns hode langt tyngre i forhold til resten av kroppen enn for voksne, noe som betyr at det blir mye krefter i sving når hodet akselererer til siden, noe som igjen betyr at det gir stor belastning på barnets nakke.

Som et resultat er barn særlig sårbare i sidekollisjoner, og det er svært viktig at bilbarnestolen deres beskytter barnet fra kollisjonen og absorberer kreftene – særlig i hode-området.

Den mest avanserte løsningen: Dynamic Force Absorber™

Dynamic Force Absorber™ er en høymoderne løsning laget av spesialmaterialer og en konstruksjon av ulike fleks-soner. Den avanserte designen gir mulighet for kontrollert bøying i de indre områdene samtidig som den forblir mer rigid i ytterkant, og dermed absorberer den krefter på en optimal måte.

Hvordan den virker

For å forstå effekten til Dynamic Force Absorber™ på enkleste måte, forestill deg at du faller fra en stor høyde. Om du lander rett på det harde underlaget, vil fallet ditt stanses ekstremt raskt, noe som er svært smertefullt og farlig. Om du i stedet har en trampoline stående på bakken, vil trampolinen bøye seg når du treffer overflaten på den. Via de fleksible materialene blir fallet ditt gradvis bremset, noe som i høy grad reduserer kreftene på kroppen din og gir en myk landing.

Dynamic Force Absorber™ virker akkurat på denne måten. Ved å bøyes som en trampoline, reduserer den akselerasjonen forsiktig og forhindrer en bråstopp som ellers ville resultert i store G-krefter. Bøyingsevnen i materialet i Dynamic Force Absorber™ er oppnådd gjennom V-formede hull plassert i et vekslende mønster. På denne måten kan materialet strekkes i to retninger ved belastning, og går tilbake til opprinnelig form i stedet for å forbli deformert etter sammenstøtet.

Den optimale fleksibiliteten til Dynamic Force Absorber™ er oppnådd gjennom materialvalget og ved å nøye justere de geometriske egenskapene som tykkelse på veggene, plass mellom hullene og lengde på hullene. Slik kan Dynamic Force Absorber™ gi en perfekt kontrollert og svært forsiktig «oppfanging» av barnet, for å gi barnet den mest avanserte beskyttelsen i en sidekollisjon.


Hvilke bilbarnestoler byr på Dynamic Force Absorber™?

iZi Modular A X1 i-Size og  iZi Modular A RF X1 i-Size

Bak -og forovervendt småbarnsstol fra ca 6 måneder til 4 år
Med Active Retract Harness™

Les mer om > iZi Modular A X1 i-Size

Les mer om > iZi Modular A RF X1 i-Size


iZi Modular X1 i-Size og  iZi Modular RF X1 i-Size

BeSafe iZi Modular RF X1 i-Size Cloud Melange

Fremovervendt og bakovervendt småbarns-bilstol fra cirka 6 måneder til 4 år

Les mer om > iZi Modular X1 i-Size

Les mer om > iZi Modular RF X1 i-Size


BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size

BeSafe iZi Go Modular X1 i Size Metallic Melange

Bakovervendt baby-bilstol fra fødselen til om lag 12 måneder

Les mer>>


iZi Twist B i-Size

iZi Twist B i Size Cloud Melange

Bakovervendt rotasjons-bilbarnestol fra fødsel til rundt fire år

Les mer om iZi Twist B i-Size>>


 

iZi Twist i-Size

iZi Twist i-Size Metallic Melange

Bakovervendt rotasjons-bilbarnestol fra rundt et halvt til fire år

Les mer>>


iZi Turn i-Size

iZi Turn i-Size Cloud Melange

Småbarns-bilstol for fleksibel rotasjon fra rundt 6 måneder til 4 år

Les mer>>


iZi Twist M i-Size

Bakovervendt rotasjons-bilbarnestol fra rundt et halvt til fire år

Les mer>>


 

iZi Turn M i-Size

Bakovervendt rotasjons-bilbarnestol fra rundt et halvt til fire år

Les mer>>