Forsikring

BESAFE BARNEULYKKESFORSIKRING

Ved kjøp av BeSafe bilbarnestol får du gratis BeSafe barneulykkesforsikring for ditt barn i 12 måneder.*  Barneulykkesforsikringen gir økonomisk trygghet hvis barnet ditt blir rammet av en ulykke og gjelder alle ulykkessituasjoner, ikke bare når barnet sitter i bilstolen.

Forsikring if LOGO

Et samarbeid mellom BeSafe og IF forsikring 

Hva får du?

Forsikringen dekker inntil 500 000 kroner ved medisinsk invaliditet og gir dobbel erstatning ved  ulykke som fører til en invaliditet på over 50 %. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen og dekker også tannskader. Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales en erstatning på 50 000 kroner. Forsikringen kommer i tillegg til andre forsikrings- og støtteordninger, og gir større økonomisk handlefrihet etter en alvorlig ulykke.

*Forsikringen gjelder ved kjøp av bilstolene: iZi Kid i-Size, iZi Kid, iZi Kid ISOfix, iZi Plus, iZi Combi, iZi Combi ISOfix og alle nye BeSafe bilbarnestoler i gruppe 0/1 som er bakovervendt eller kombi stoler.

Forsikringen gjelder kun for bilbarnestoler kjøpt etter 16.06.2014 og forutsetter at du er bosatt i Norge.

Forsikringen er et samarbeid mellom If Skadeforsikring og BeSafe.

Registrer forsikring:

  • DD dot MM dot YYYY
  • MM slash DD slash YYYY
    (Forsikringen gjelder kun for bilbarnestoler kjøpt etter 16.06.2014)
  • DD dot MM dot YYYY