i-Size

i-Size

9 Juli 2013 kom det et nytt regelverk for bilbarnestoler. Regelverket stiller strengere krav til hvor lenge barn skal sitte bakovervendt. Det nye regelverket heter UN r 129 (i-Size) og vil på sikt erstatte ECE r 44 04.

Bakovervendt til 15 måneder

Det nye UN r 129 (i-Size) reglementet krever at bilbarnestol-produsentene tilbyr stoler som gjør det mulig å sikre barnet bakovervendt til det er 15 måneder. De eksisterende gruppe 0+-stolene er ikke store nok til at de lengste barna sitte bakovervendt til de er 15 måneder. Produsentene må nå tilby større bilbarnestoler i tillegg til gruppe 0+-stoler, eller erstatte dagens gruppe 0+-bilstoler med stoler som gir plass til bakovervendt sikring i lengre tid.

Krav til ISOfix fester

Sterkt fokus på bruk av ISOfix-fester i bilen, og på å redusere feilmontering og feilbruk av bilbarnestoler. Reglementet stiller også krav til bilprodusenter. Fra 2013 skal det være ISOfix fester i alle nye biler. Bilbarnestoler med både ISOfix- og beltemontering blir ikke tillatt i UN r 129 (i-Size) fase 1.

UN r 129 (i-Size) merking av biler

Fra juli 2013 kan bilprodusentene begynne å merke i-Size monteringsstedene i bilsetene med den nye i-Size logoen. i-Size plassene i bilen vil være utstyrt med ISOfix-ankre, og alle UN r 129 (i-Size) godkjente bilbarnestoler kan brukes i alle bilseter med i-Size merking. Gulvet foran en i-Size bilbarnestol vil alltid være sterkt nok til å tåle kreftene fra et støttebein, selv der det er et oppbevaringsrom under.

Krav til høyde

I ECE r 44 04 er det ingen krav til barnets størrelse. I i-Size har hvert trinn på høyde-skalaen sammenheng med minimumskrav til skulderhøyde, skulderbredde og hoftebredde, så nesten alle barn med den gitte ståhøyden får plass i setet. I tillegg til stående høyde, nevnes maksimal vekt for barnet som kan sitte i setet.

Krav til sidekollisjonsbeskyttelse

Selv om forbrukerorganisasjoner har testet bilstoler for sidekollisjonsbeskyttelse i mange år, er det ingen krav i ECE r 44 04 om sidekollisjonstesting. I UN r 129 (i-Size) reglementet er det en rekke kriterier for sidebeskyttelse, noe som betyr at alle UN r 129 (i-Size) bilstoler er sidekollisjonstestet og gir sidebeskyttelse. Seter uten slik beskyttelse vil forsvinne fra markedet når ECE r 44 04 fases ut.

Redusere feilmontering

I UN r 129 (i-Size) fase 1 er det definert en rekke krav som skal redusere feilmontering og feilbruk av bilstoler. Montering med ISOfix og trepunktssele for samme produkt blir ikke mulig. ISOfix har vist seg å gi minimal fare for feilmontering.