Tilbakekallelse av BeSafe iZi Go X1 for å utføre reparasjon

9. mars 2020

Potensiell risiko når stolen brukes i kombinasjon med ISOfix base. Det er trygt å bruke stolen når den er montert med bilbeltet.

OPPDATERING

Vi har forståelse for at de av dere som har bilbarnesetet som er tilbakekalt ikke har noe ønske om å besøke forhandleren, eller at forhandleren har midlertidig stengt på grunn av COVID-19 viruset. Mens du venter på at setet kan bli reparert, kan du trygt bruke BeSafe iZi Go X1 montert med bilens egne bilbelter. Potensiell sikkerhetsrisiko er når stolen benyttes sammen med ISOfix-basen. Her kan du se hvordan du monterer stolen i bilens bilbelter: https://vimeo.com/393665762

Vi beklager alle ekstra påkjenninger dette vil medføre, men helse og sikkerhet må være høyeste prioritet.

SAMMENDRAG

 • Gjelder kun BeSafe iZi Go X1 med serienummer fra ZG0247548 til ZG(0)270529.
 • Stoler omfattet av tilbakekallelsen skal repareres umiddelbart hos utvalgte BeSafe-forhandlere.
 • Den potensielle sikkerhetsrisikoen er kun tilstede når du bruker BeSafe iZi Go X1 sammen med ISOfix-basen. Det er trygt å bruke stolen når den er montert med bilbeltet.
 • Dette omfatter ikke BeSafe iZi Go Modular (X1), iZi Modular i-Size-base eller andre BeSafe-produkter.

HVA SKAL DU GJØRE

 • Sjekk om bilstolen din er av modellen BeSafe iZi Go X1,
 • dersom ja, sjekk bilstolens serienummer.
 • Dersom serienummeret er fra ZG0247548 til ZG(0)270529 , vennligst kontakt din nærmeste utvalgte BeSafe forhandler. Reparasjonen tar ikke mer en 10 minutter.
 • Monter bilstolen med bilens egne belter i mellomtiden. Se hvordan her.
 • Dersom du har kjøpt en helt ny BeSafe iZi Go X1 stol fra 9 Mars 2020, vennligst sjekk at den har et “CHECK 2020” klistremerke ved siden av serienummer etiketten. Dersom stolen har dette betyr det at den har blitt reparert og er trygg å bruke.

HVOR KAN JEG FÅ REPARERT BILSTOLEN

Reparasjonen er selvfølgelig gratis og tar ikke lenger enn 10 minutter. Det skal derfor være mulig å ta stolen med seg tilbake med en gang. For mer informasjon, vennligst kontakt forhandleren direkte.

HVA ER FEILEN?

Vi har utstedt en tilbakekallelse basert på en potensiell sikkerhetsrisiko knyttet til en komponent I bilstolen BeSafe iZi Go X1. Stolen oppfylte ikke våre standarder i vår rutinemessige testing. Dette var bare tilfellet i de mest ekstreme omgivelsene for de fleste testene vi regelmessig utfører. Vi har ikke mottatt rapporter om hendelser eller ulykker knyttet til dette.

Feilen skyldes en marginal toleranseendring i en modifisert komponent som er med på å koble setet til ISOfix-basen. Denne komponenten ble modifisert sent i 2017, men vanlige rutinetester utført etter modifiseringen har ikke gitt noen negative resultater. Sikkerhetsrisikoen ble oppdaget i en test utført i Februar 2020 og vi har derfor kunnet avgrense hvilke stoler som omfattes. Siden BeSafes egne sikkerhets- og produktkvalitetsstandarder er ekstremt høye, har vi imidlertid valgt å gå utover enn det som kreves, og tilbakekaller alle stoler som inneholder den modifiserte komponenten.

Siden vi har identifisert årsaken til feilen har vi utviklet en reparasjonsløsning som eliminerer denne sikkerhetsrisikoen. Denne reparasjonsløsningen har blitt grundig kræsjtestet for å sikre at stolen er 100% trygg å bruke.

Hvilke produkter omfattes av tilbakekallelsen?

Omfattede produkter -> tilbakekalles for umiddelbar reparasjon

 • BeSafe iZi Go X1 med serienummer fra ZG0247548 til ZG(0)270529.
 • Dersom du har kjøpt en helt ny BeSafe iZi Go X1 stol fra 9 Mars 2020, vennligst sjekk at den har et “CHECK 2020” klistremerke ved siden av serienummer etiketten. Dersom stolen har dette betyr det at den har blitt reparert og er trygg å bruke.

Ikke omfattede produkter -> fortsatt helt trygge å bruke

 • BeSafe iZi Go X1 ISOfix base
 • iZi Modular i-Size base
 • BeSafe iZi Go Modular & BeSafe iZi Go Modular X1
 • BeSafe iZi Go X1 med serienummer under ZG0247548 og over ZG(0)270529
 • Eldre versjoner, e.g. iZi Go (without X1) or iZi Go+
 • iZi Sleep
 • Samtlige andre BeSafe småbarn- og beltestoler

Hva med basen?

Den potensielle sikkerhetsrisikoen oppstår kun dersom BeSafe iZi Go X1 brukes I kombinasjon med ISOfix basen. Basen I seg selv er ikke berørt. Det er trygt å bruke BeSafe iZi Go X1 når den er montert med bilens egne belter. Se hvordan her .

Dersom du ikke bruker en ISOfix base sammen med din BeSafe iZi Go X1 ber vi deg alikevel om å få din stol reparert. Dette er spesielt viktig dersom du ønsker å selge stolen videre eller gi den til noen som kan komme til å bruke den med en ISOfix base.

Hvordan finne serienummeret

Snu din BeSafe iZi Go X1 opp ned. På undersiden finner du en hvit etikett hvor det står “serial no/ID” etterfulgt av et nummer med to bokstaver og 6 eller 7 siffer. Dersom ditt serienummer har 6 siffer legger du til en 0 I forkant av serienummeret for å matche det 7 sifrede formatet.

Dersom ditt serienummer er under ZG0247548 eller over ZG(0)270529 er produktet ikke omfattet av tilbakekallelsen og helt trygt å bruke.

Dersom ditt serienummer er fra ZG0247548 till ZG(0)270529 og IKKE har et “CHECK 2020” klistremerke betyr det at stolen er omfattet av tilbaketrekkingen og må repareres.

Dersom ditt serienummer er fra ZG0247548 till ZG(0)270529 og HAR et “CHECK 2020” klistremerke betyr det at stolen allerede har blitt reparert og er trygg å bruke.

SPØRSMÅL?

Under finner du svar på enkelte spørsmål du måtte ha.

For andre spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt BeSafe via:
marked@hts.no
+47 32 15 08 00

Vi har forståelse for at du ikke ønsker å oppsøke forhandler, eller at forhandleren er midlertidig stengt på grunn av COVID-19 viruset.  Mens du venter på at bilbarnestolen skal bli reparert, kan du trygt bruke BeSafe iZi Go X1 montert med bilens egne bilbelter. Potensiell sikkerhetsrisiko er kun når stolen er montert på IZOfix basen. Her kan du se hvordan du monterer stolen I bilens bilbelter: https://vimeo.com/393665762

 

Vi beklager alle ekstra påkjenninger dette vil medføre, men helse og sikkerhet må være høyeste prioritet.

Reparasjonen kan bli utført av de fleste BeSafe-forhandlere, men det er ikke alle som vil ha reparasjonssettet tilgjengelig. Reparasjonssettet er tilgjengelig hos forhandlere i ditt land fra uke 12. Du kan finne oversikt over forhandlere som utfører reparasjonen her.

Nei, reparasjonen må bli utført av en offisiell BeSafe forhandler pga. forsikring og at reparasjonen skal registreres.

Selve reparasjonen tar ikke mer enn 10 minutter, men det kommer ann på kapasiteten hos forhandleren når de kan gjøre det. Vennligst kontakt din forhandler direkte for spørsmål rundt dette.

Nei, vi har ikke mottatt noen meldinger om ulykker eller hendelser som kan relateres til dette. Vi utsteder nå tilbakekallelsen på bakgrunn av vår egen beslutning om å eliminere mulig sikkerhetsrisiko.

Nei, du trenger ikke ha med noen kvittering for å få utført denne reparasjonen.

Nei, tilbakekallelsen omfatter ikke BeSafe iZi Go Modular (X1). Vi har ikke hatt noen negative resultater under den rutinemessige kræsjtestingen som utføres på BeSafe iZi Go Modular (X1). Vi har i tillegg re-testet BeSafe iZi Go Modular (X1) i en ekstrem test for å få bekretet at denne stolen er trygg etter at vi oppdaget sikkerhetrisikoen på BeSafe iZi Go X1. Koblingen mellom BeSafe iZi Go Modular og BeSafe iZi Modular basen er ikke lik koblingen mellom BeSafe iZi Go X1 og basen, noe som medfører at de oppfører seg ulikt når de blir utsatt for ekstreme krefter.

Min stol er ikke dekket av forsikringen lenger. Må jeg betale for reparasjonen?
Nei, denne reparasjonen er helt gratis, selv om setet ikke er dekket av noen garanti lenger.

For å sjekke om din stol er omfattet av tilbakekallelsen må du sjekke serienummeret på stolen din. For å finne dette snut du stolen din opp ned. På undersiden finner du en hvit etikett med en strekkode og “Serial no./ID” under den. Dersom stolen din er en BeSafe iZi Go X1 begynner serienummeret med “ZG”. Kun seter med serienummer fra ZG0247548 til ZG(0)270529 er ommfattet av tilbakekallelsen og må repareres.

Jeg bruker ikke ISOfix-basen. Trenger jeg fortsatt å få stolen reparert?
Bilstolen er helt trygg å bruke når den er montert med bilens egne belter. Selv om du ikke bruker en ISOfix-base sammen med din BeSafe iZi Go X1 ber vi deg alikevel om å få stolen reparert dersom du skulle ønske å selge stolen eller gi den bort til noen som kan komme til å bruke den sammen med en ISOfix-base.

Nei, reparasjonen er selvfølgelig gratis for deg.

Når tilbakekallelsen ble utstedt den 9. mars 2020 ble det innført en umiddelbar salgsstopp inntil alle produkter på lager som var berørt var reparert. Alle stoler produsert etter dette vil ha den nye løsningen. Dersom du kjøper et nytt iZi Go X1 fra 16. mars 2020 vil dette være reparert og helt trygt å bruke. Se etter “”CHECK 2020″” klistremerket ved siden av serienummer etiketten i bunnen på setet. Dette klistremerket bekrefter at stolen har blitt reparert.

Nei, BeSafe iZi Go ISOfix basen trenger ikke å repareres. Tilbakekallelsen gjelder kun babysetet.

Reparasjonen tar ikke mer enn 10 minutter.

Du kan få stolen reparert hos hvilken som helst av de utvalgte BeSafe-forhandlerene, selv om du ikke har kjøpt stolen der. Du kan finne en oversikt over disse her.

Dersom setet ikke er reparert enda er det svært viktig at du ikke bruker det sammen med ISOfix-basen. Det er trygt å bruke setet når det er installert med bilens egne belter, da sikkerhetsrisikoen kun er knyttet til koblingen mellom stolen og basen.

Nei, du kan få stolen din reparert hos hvilken som helst av de utvalgte forhandlerene. Du kan finne en oversikt over disse her.