Kjemisk feil på etikett – ingen helserisiko funnet

Publiseringsdato: 12. mai 2021

Hos BeSafe tester vi produktene våre regelmessig for å sikre at de  oppfyller våre egne kvalitets- og sikkerhetsstandarder.  BeSafe -kravene er høyere enn kravene i forskriftene. Vi har imidlertid oppdaget at noen av etikettene som brukes på produktene våre inneholder for høye nivåer av et kjemikalie som kalles naftalen.  

Vi kontaktet kjemikalieeksperter for å få en grundig forståelse av potensielle konsekvenser. Ifølge uavhengige vitenskapelige spesialister på bl.a. vurdering av menneskers helse, eksponeringsmodellering og toksisitet, utgjør det kjemiske nivået som finnes på etikettene ingen risiko for babyer eller småbarn når de eksponeres ved normal bruk av bilstolen. Dette betyr at selv om nivåene er høyere enn vår standard, utgjør det ingen helserisiko for brukerne. Men siden det kjemiske nivået på etiketten ikke er tilfredsstillende i henhold til våre standarder, har vi tatt grep og endret leverandøren av etikettene.

Informasjon om kjemikaliet

Naftalen er et kjemikalie som tilhører polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Det er en organisk forbindelse og lave konsentrasjoner av naftalen finnes nesten overalt i omgivelsene. Ifølge det tyske føderale instituttet for risikovurdering er det ingen valide epidemiologiske funn av en karsinogen effekt hos mennesker etter naftaleneksponering ved inhalering. Men ettersom det er mulig å unngå anbefales produsentene derfor å redusere mengden av naftalen i forbrukerprodukter så langt det er teknisk mulig.

Som fastslått av de uavhengige ekspertene, basert på deres nøyaktige eksponeringsmodellering, analyser av menneskers helse og kunnskap på området, utgjør ikke nivået av kjemiske funn på etiketten noen helserisiko for barn i bilstolene. Konklusjonen er basert på tre faktorer: mengden PAH som finnes i produktet, vekten av den eksponerte personen og tilgjengeligheten av kjemikaliet gjennom luft. Testene som er gjort spesifikt på BeSafe-produktene viser at nivået av naftalen på etikettene ikke har noen negativ effekt på barn som bruker produktene.

 


BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size i Stiftung Warentest/ADAC test

Publiseringsdato: 25. mai 2021

Dette oppdagede økte kjemiske nivået reflekteres også i testresultatene i ADAC/Stiftung Warentest-publikasjonen i mai 2021 der BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size ble inkludert. Stiftung Warentest er et tysk forbrukerråd som to ganger i året gjennomfører uavhengige barnesetetester i samarbeid med ADAC og andre testinstitutter for å hjelpe forbrukere å navigere mellom ulike bilstoler.

Denne forbrukertesten består av tre hovedkategorier der bilsete blir testet etter: Sikkerhet, som utgjør 50% av totalpoengsummen, håndtering (40%) og ergonomi (10%). I sikkerhetskategorien oppnådde BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size rangeringen “Veldig god” (1.3) og den oppnådde den beste sidekollisjonsscore i denne testen, til og med en forbedring fra den allerede sterke prestasjonen til forgjengeren BeSafe iZi Go Modular i-Size. Vi er glade for å se at babystolen også presterte sterkt i kategoriene håndtering og ergonomi, og ville fått en total vurdering på “God”.

Men det kjemiske testresultatet gjenspeiler den økte mengden naftalen som finnes i en etikett, noe som fører til full nedgradering av totalpoengsummen. De maksimale naftalenverdiene som brukes av Stiftung Warentest er basert på det tyske GS-merket (the German Federal Institute for Risk Assessment). I følge det tyske føderale instituttet for risikovurdering er disse GS-maksimumsverdiene imidlertid ikke satt ut ifra et helseperspektiv, men ut ifra det man i dag mener er teknisk oppnåelig.

Vi støtter dette prinsippet om minimering og bruker derfor frivillig disse GS-grensene som en del av BeSafe-kravene våre, selv om disse grensene ikke er basert på helseaspekter.

Uavhengige kjemieksperter har undersøkt og konkludert med at nivået av det kjemiske stoffet i BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size ikke utgjør en helserisiko for barnet ved normal eksponering.

 


Pressespørsmål

Ta kontakt med:
Marie Haavardsholm
Director Brand & Product and Retail Sales