En komplett oversikt over når man skal bytte bilsete

change car seat when

En oversikt over når man bør bytte bilsete for barn

Et av de vanligste spørsmålene vi får er: «Når skal jeg bytte over til et større bilsete?» – dette er et godt og viktig spørsmål. Ulike regulativer fokusere på vekt, høyde eller alder og kan dermed gjøre det veldig forvirrende å skulle velge. Vi har derfor samlet en oversikt over når du bør bytte ut ditt barns bilsete.


Hva som er riktig tidspunkt for å bytte ut bilsetet er en viktig beslutning å ta da det er svært viktig at barnet sitter i et bilsete som er riktig for barnets alder.

I BeSafe deler vi bilseter inn i tre grupper:

1) babystol
2) småbarnsstol
3) beltestoler

Gruppe 1 – Babystol

Babystolen er det første bilsetet som barnet bruker fra det er nyfødt og ca. opp til 12 måneder, pluss eller minus et par måneder avhengig av høyde. Babysetet er alltid installert bakovervendt i bilen. Det kan installeres enten med bilens setebelter eller med ISOfix base for enkelte babystoler. Begge deler er like trygt og sikkert så lenge det er installert korrekt.

Når kan man tidligst bytte fra babystol til småbarnsstol?

Vi i BeSafe anbefaler at du bruker babystolen så lenge som mulig da den gir deg som foreldre en fleksibilitet i tillegg til meget god sidebeskyttelse. Noen ganger er det likevel slik at babyer ikke liker å sitte i babystolen helt til de når maksimumsalder og da bør man vurdere å bytte til en småbarnsstol. i disse tilfellene anbefaler vi at man tidligs skifter til småbarnsstol når barnet kan sitte selv, da småbarnsstoler vanligvis er mer rette i rygge og gir litt mindre støtte og stabilitet enn babystoler.

Avhengig av hvilken småbarnsstol du velger bør du forsikre deg om at barnet oppfyller minimumskravene for bruk av setes. Avhengig av hvilket regulativ setet er godkjent i henhold til vil det gå på minimums vekt eller minimums høyde.

Når skal man senest bytte fra babystol til småbarnsttol?

Steg 1: Sjekk vekt/høyde begrensningen til ditt sete

Dersom babystolen er godkjent i henhold til ECE R44-04 har setet en maksimumsvekt. Maksimumsvekten må ikke overskrides. Men dette betyr ikke at du alltid kan bruke setet frem til maksimumsvekten er nådd. Svært mange barn vokser ut av setene før de når maksimums vekten. Se steg 2 for mer info om dette.
Dersom babystolen er godkjent i henhold til UN R129 er den godkjent i forhold til barnets høyde. Maksimums høyden må ikke overstiges. i de fleste tilfeller angir maksimums høyden når du bør slutte å bruke setet og bytte til et bilsete fra neste gruppe, men avhengig av forholdet mellom babyens torso og ben kan det også være tilfeller hvor man bør bytte sete før maksimums høyden er nådd. Se steg 2 for mer info om dette.

Steg 2: Sjekk skulderbeltene og avstanden til toppen av setet

Når det øverste punktet på barnets hode er omtrent to fingerbredder under det høyeste punktet på bilbarnestol-skallet, bør du bytte til en småbarns-bilstol. Ideelt sett bør du se etter en småbarns-bilstol allerede litt før babyen din når dette punktet. Denne avstanden på to fingerbredder anbefales for å ha en buffer for bevegelse oppover om en ulykke skulle inntreffe, dersom internbeltene ikke er perfekt strammet. Selv om vi vet at foreldre selvsagt gjør sitt beste for å alltid stramme internbeltene korrekt, kan de hende de er litt for løse om man for eksempel har det travelt, eller om babyen beveger mye på seg når internbeltene strammes.

Sjekk i tillegg hvordan skulderbeltene ligger over barnets skuldre, og hva bilbarnestolens brukerveiledning sier om dette. De fleste produsenter sier at skulderbeltene ikke skal gå nedenfor babyens skuldre. Så, dersom skulderbeltene ikke kommer rett over skuldrene lenger når hodestøtten/internbeltene er i høyeste posisjon, er det også på tide å bytte bilbarnestol.

Gruppe 2 – Småbarnsstol

Småbarnsstol er det andre bilsetet du kjøper til ditt barn. Dette setet kan brukes fra barnet er ca. 6 måneder og opp til ca. 4 år, avhengig av barnets høyde og vekt. I følge UN R 129 (i-Size) skal barn sitte bakovervendt i minst 15 måneder, men vi i BeSafe anbefaler at du lar barnet sitte bakovervent opp til barnet er minst 4 år og helst enda lenger. Enkelte av setene i denne gruppen kan brukes både bakovervendt og forovervendt.

Hva man bør vurdere når man skal velge småbarnsstol

Tips til valg av småbarnsstol

Hvilke beltestoler tilbyr BeSafe

BeSafe småbarnstoler

Hvordan gjorde BeSafe’s småbarnsstoler det i krasj testing?

Oversikt over ADAC/Plus Test resultater

Når kan mand tidligst bytte fra småbarnsstol til beltestol?

Vi i BeSafe nabefaler du lar barnet ditt sitte bakovervendt så lenge som mulig og minst frem til barnet er fire år. På grunn av dette anbefaler vi at du tidligst bytter over til beltestol når alle disse tre vilkårene oppfylles:

  1. Barnet bør være minst fire år gammelt
  2. Barnet ditt oppfyller setets minimumskrav (15 kg dersom setet er godkjent i henhold til ECE R44 eller 100 cm dersom setet er godkjent i henhold til UN R129).
  3. Barnet ditt er modent nok mentalt sett til å sitte rolig i en beltestol. Dersom barnet lener seg mye fremover vil det være utenfor setets beskyttelsesområde slik at setet ikke gir den beskyttelsen det skal.

Når skal man senest bytte fra småbarnsstol til beltestol?

Steg 1: sjekk setets vekt/høyde begrensning

Dersom småbarnsstolen din er godkjent i henhold til UN R129 skal du slutte å bruke setet når maksimums høyden til setet er nådd. I tillegg har UN R129 godkjente seter som monteres med ISOfix en begrensning på vekt. Denne informasjonen finner du på selve setet og/eller i brukerveiledningen. Det er på tide å bytte bilsete når barnet har nådd en av disse to begrensningene. Dersom setet er godkjent i henhold til ECE R44-04 har setet en maksimumsvekt. denne informasjonen finner du på setet eller i brukerveiledningen. Når barnet har nådd denne vekten må du bytte setet. I praksis er det ikke alltid mulig å bruke setet frem til vektbegrensningen nås da barnet kan ha vokst ut av setet lengdemessig. Sjekk steg 2 for mer info om dette.

Steg 2: Sjekk skulderbeltene og hodestøtten

Når øverste del av barnets øre når opp til det øverste punktet på hodestøtten er det på tide å bytte bilsete.

I tillegg anbefaler vi at du sjekker at skulderbeltene er plassert på barnets skuldre i tillegg til å sjekke hva brukerveiledningen sier om dette. Mange bilstol produsenter dier at skulderbeltene ikke bør komme fra under skulderhøyde. Dersom skulderbeltene ikke kommer rett ut over barnets skuldre når hodestøtten er i den høyeste posisjonen er det på tide å bytte bilsete.

Gruppe 3 – beltestol

Dette er den bilstolen som barnet ditt kommer til å bruke lengst. Fra ca. 4 år og opp til det er 12 år. Ved å bruke en beltestol i stedet for et booster sete har barnet ditt også sidebeskyttelse så lenge de bruker bilsetet. Vi anbefaler at du bruker beltestolen så lenge som mulig og også etter den alderen hvor det er lovpålagt å bruke det for å gi ditt barn den aller beste beskyttelse under bilkjøring.

Hva man bør vurdere når man skal velge beltestol

Tips til valg av beltestol

Hvilke beltestoler tilbyr BeSafe?

Alle BeSafe beltestoler

Når kan man slutte å bruke beltestol?

Steg 1: Sjekk vekt/høyde begrensningen til ditt sete

Dersom beltestolen er godkjent i henhold til ECE R44-04 skal du slutte å bruke setet når maksimums vekten som er 36 kg er nådd.
Dersom setet er godkjent i henhold til UN R129 skal du slutte å bruke setet når maksimumshøyden som er 150 cm er nådd.

Steg 2: Sjekk hva loven i ditt land sier

Hvert enkelt land har ulike lover og regler rundt når man skal bruke bilseter for barn. I Norge sier loven følgende:
Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde.
Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen. Det vil si at barnesikringsutstyret må brukes så lenge barnet er innenfor vekt- og høydegrensene. Etter dette skal både barn og voksne sikres med bilbeltet.
Reglene gjelder for barn under 36 kg, etter dette skal både barn og voksne sikres med bilbeltet.

Steg 3: Sjekk hvordan barnet sitter i bilen uten bilsete

Vi anbefaler at du følger denne 5 trinns testen for å sjekke om barnet er klar for å sitte uten bilsete.

  1. Kan barnet sitte med ryggen inntil ryggen på setet i bilen?
  2. Når barnet sitter slik, klarer det å bøye knærne over kanten på setet?
  3. Sitter hoftebeltet lavt over bekkenbenke og ikke inn i mageområdet?
  4. Ligger skulderbeltene over skuldrene slik at det ikke sklir ned og ikke for nærme halsen?
  5. Forstår barnet hvordan det skal sitte riktig i bilens sete uten vri på seg og lene seg utover?