SIP+ – Ny innovasjon for barns sikkerhet

SIP+ – NY INNOVASJON FOR BARNS SIKKERHET

Når BeSafe utviklet nyheten iZi Modular, var sikkerhet selvsagt vårt viktigeste fokusområde. i-Size-reglementet stiller høye krav, ikke minst til beskyttelse ved sidekollisjoner.Vi i BeSafe har alltid testet våre bilbarnestoler for sidekollisjonsbeskyttelse, selv om dette aldri har vært et krav i de tidligere barnesikringsreglementene. Dette er også en av grunnene til at vi kort etter at i-Size-reglementet ble implementert i 2013, kunne lansere en av verdens første i-Size-godkjente bilbarnestoler, nemlig BeSafe iZi Kid i-Size.

Under utviklingen av iZi Modular viste flere tester at sidekollisjonsbeskyttelsen kunne forbedres ytterligere, og på den måten øke sikkerheten for barn i bil. Resultatet ble vår nye, innovative løsning SIP+ (Side Impact Protection +).

SIP+ består av et energiabsorberende materiale. SIP+ klikkes enkelt fast direkte på bilbarnestolen, for å redusere avstanden til bildøren. Ved en eventuell sidekollisjon sørger SIP+ for at mer energi blir absorbert, og på den måten reduseres belastningen på barnet.

Vi hos BeSafe slutter aldri å utvikle et produkt. Vi lærer oss stadig nye ting, og både forskning og produktutviklingen går fremover. Litt risikabelt, vil kanskje noen mene, men for BeSafe er det opplagt. Finner vi en løsning som vil forbedre barnets sikkerhet i bilen, undersøker vi alltid muligheten for hvordan den samme løsningen kan implementeres på våre øvrige produkter. En kostbar, men for oss en helt naturlig prosess.

Kollisjonstester og virtuelle tester har vist at SIP+ forbedrer sikkerheten, også på våre tidligere bilbarnestolmodeller. Basert på dette har BeSafe besluttet at alle våre i-Size-godkjente bilbarnestoler skal leveres med SIP+, en beslutning som vi er veldig fornøyde med.

I sammenheng med dette kommer vi også til å bytte navn på vårt nåværende produkt iZi Kid X1 i-Size, til iZi Kid X2 i-Size. Dette er samme bilbarnestol som tidligere, men med SIP+ i tillegg.
Les mer om iZi Kid X2 i-Size her