Ny studie viser: Barn har ikke god nok sikkerhet i bil

Små barn reiser usikkert

Ny statistikk som er utarbeidet i Sverige viser at særlig små barn reiser usikkert, og iblant til og med livsfarlig. Undersøkelsen er utført på oppdrag av BeSafe Sverige sammen med bilprodusenten Volkswagen og forsikringsselskapet IF.

Små barn reiser i stor utstrekning usikkert i bil. Det viser en omfattende observasjonsstudie som den svenske trafikksikkerhetsorganisasjonen NTF har gjennomført på oppdrag av BeSafe Sverige, sammen med bilprodusenten Volkswagen og forsikringsselskapet IF. Totalt ble 3678 barn i 3263 biler ved 325 barnehager rundt omkring i Sverige observert.

Målet med studien var å se hvordan svenske anbefalinger for barn i trafikken etterfølges i virkeligheten. Resultatet kan sammenliknes med undersøkelsen «Barns färd i bil» som NTF gjennomførte i 2010 med samme formål.

Etter de svenske anbefalingene bør et barn sitte bakovervendt i en bilbarnestol frem til minst fire års alder. Et barns hode er uproporsjonalt tungt i forhold til barnets kroppsvekt, og deres nakkemuskler er ikke fullt utviklede. Frontkollisjonstester viser at belastningen på barnets nakke er fem ganger større når barnet sitter fremovervendt, sammenliknet med å reise bakovervendt.

Studien viser urovekkende resultater

«Ser man på ettåringer, så reiser stadig flere fremovervendt – tolv prosent sammenliknet med seks prosent i 2010»

Ifølge den nye studien reiste kun 17 prosent av fireåringene i Sverige bakovervendt. Dette er riktignok en liten forbedring sammenliknet med den forrige undersøkelsen, men «den svenske modellen» er altså langt fra oppfylt. Den nye studien viser også en urovekkende, negativ trend. Ser man på ettåringer, så reiser stadig flere fremovervendt – tolv prosent, sammenliknet med seks prosent i 2010.

Et annet alarmerende resultat fra studien er at flere barn i alderen 0-3 år satt i baby-bilstol eller i bakovervendte bilbarnestoler på passasjerplassen foran der kollisjonsputen var aktiv – en direkte livsfare.

Studien belyser flere viktige faktorer som påvirker barns sikkerhet i bil, for eksempel bruk og montering av bilbarnestol. Av de undersøkte bilbarnestolene var en av ti stoler feilmonterte – noe som også kan lede til direkte livsfare.

Sverige er fremdeles et av de landene i verden der barn reiser sikrest i bilen, men dette er ikke god nok grunn til å se bort fra at anbefalinger og råd ikke følges i den utstrekning de burde.

– Det spiller ingen rolle hvor sikker en bilbarnestol er om den ikke er montert eller brukes på riktig måte. Her er trenden tydelig – i altfor mange tilfeller velger foreldre ikke bare feil bilbarnestol, men slurver også ved bruken av den. Fredrik Stenbom, salgssjef for BeSafe Sverige.

Om undersøkelsen

I studien, som ble ferdigstilt i 2018, ble det gjort observasjoner i 66 av Sveriges 290 kommuner. Disse var fordelt over alle de 21 län i Sverige. Totalt ble 3678 barn i 3263 biler observert, ved 325 barnehager. Majoriteten (79 %) av de observerte barna var i alderen 2-5 år.

Studiens resultat i kortform

  • Stadig flere barn reiser fremovervendt før anbefalt alder, mange allerede ved tre års alder.
  • Kun 17 % av fireåringene var sikret etter de svenske anbefalingene.
  • Antall ettåringer som reiser fremovervendt er doblet siden den forrige undersøkelsen som ble gjennomført i 2019, fra 6 % til 12 %.
  • 2,5 % av barna reiste helt uten bilbelte i bilen.
  • 8 barn i alderen 0-3 år satt i baby-bilstol eller i bakovervendt bilbarnestol på passasjerplassen der kollisjonsputen var aktiv.

Vårt viktige arbeid fortsetter

Vi i BeSafe skal nå, etter at undersøkelsen er offisiell, fortsette vårt arbeid med å spre denne viktige informasjonen og å utdanne foreldre. Denne statistikken er ikke bare viktig for Sverige; den er viktig for alle land. Barns sikkerhet i bil er viktig uansett land, og et emne som burde få mer oppmerksomhet i media.

Bakovervendt er 5x sikrere! Hjelp oss med å spre denne informasjonen, gjennom å snakke om undersøkelsen og hvorfor det er viktig å reise bakovervendt så lenge som mulig, minst til fireårs-alderen. Alle barn fortjener de beste forutsetningene for en trygg reise.

Vil du vite mer? Les sammenfattingen av studien.