Når kan jeg slutte å bruke beltestolen?

Barnet bør sikres i en beltestol så lenge som mulig, til barnet når en høyde på 150 cm. Sjekk også trafikkforskriftene som gjelder i ditt land. Noen land begrenser bruken til barnet når en høyde på 135 cm høyde, mens andre land krever bruk til barnet er 150 cm.