Forskjeller i belteføringer/plassering av iZi Up og iZi Flex?