Gjør den nye slide-on-SIP+-en at SIP+-en blir enda sikrere?