Hvor hvilken alder passer denne baby-bilstolen?

Denne baby-bilstolen kan brukes fra barnet er nyfødt til cirka ett års alder. Men, vennligst merk at dette kun er gjennomsnittlige tall, og verken begrenser eller garanterer brukstiden.
Du må slutte å bruke denne baby-bilstolen når høyde- eller vektgrensen nås, eller når det øverste punktet på babyens hode når det høyeste punktet på bilbarnestolen. Ideelt sett bør du se etter en småbarns-bilstol allerede noe før babyen din når dette punktet. I tillegg, sjekk hvordan skulderbeltene er plassert over babyens skuldre. Dersom skulderbeltene ikke lenger kommer rett over skuldrene ut fra stolskallet, men nedenfor skuldrene når du har hodestøtten/internbeltene i høyeste innstilling, er det også tid for å bytte til en småbarns-bilstol.