Hva slags kollisjonstest har dette produktet gjennomgått?

Dette tilbehøret er testet hos et velrennomert kollisjonstest-institutt i en frontalkollisjon i 64 km/t.