Er det mulig å åpne Belt Guard uten å løsne internbeltene?

Om det er nødvendig, kan Belt Guard også åpnes av en voksen om internbeltene fortsatt er festet og strammet. For å gjøre dette, må du presse skulderbeltene tettere sammen, slik at det blir mindre spenning på Belt Guard. Da kan du rotere den høyre siden litt opp og den venstre siden litt ned, og deretter trekke de to delene fra hverandre.