Kan en i-Size bilstol bli godkjent til hvilken som helst lengde eller er det ulike klasser for lengde?

Nei, makslengden på bilstolen er bestemt av BeSafe. Størrelsen bestemmes ved hjelp av verktøy som måler innmaten i bilstolen og testdukkene som brukes i kollisjonstestene. Makslengden på 105cm kommer til å bli veldig vanlig da dette er lengden på den mest brukte testdukken Q3.