Hvorfor brukes ikke SIR (sidekollisjonrotasjon, Side Impact Rotation) lenger?