Vil en side-airbag påvirke bilbarnestolen? Må den deaktiveres?

Det er kun front-kollisjonsputene som er farlige for bilbarnestoler, siden de blåses opp inn i passasjerdelen i bilen. Alle typer sidekollisjonsputer og kollisjonsgardiner hindres fra å trenge inn i passasjerrommet i bilen, og påvirker dermed ikke bilbarnestolen på noen negativ måte. Derfor skal de forbli aktiverte.