Błąd chemiczny na etykiecie – nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia.

W BeSafe regularnie testujemy nasze produkty, aby upewnić się, że spełniają nasze własne standardy jakości i bezpieczeństwa. Wymagania BeSafe są wyższe niż wymagania określone w przepisach. Odkryliśmy jednak, że niektóre etykiety używane na naszych produktach zawierają zbyt wysokie poziomy substancji chemicznej zwanej naftalenem.

Skontaktowaliśmy się z ekspertami chemicznymi, aby uzyskać dogłębną wiedzę na temat wszelkich potencjalnych konsekwencji. Według niezależnych naukowców z dziedzin m.in. ocena zdrowia ludzkiego, modelowanie narażenia i toksyczność, poziom chemiczny znajdujący się na etykietach nie stanowi zagrożenia dla niemowląt, małych dzieci lub niemowląt w przypadku narażenia podczas normalnego użytkowania fotelika samochodowego. Oznacza to, że nawet jeśli poziomy są wyższe niż nasz standard, nie stanowi to żadnego ryzyka problemów zdrowotnych dla użytkowników. Ponieważ jednak poziom substancji chemicznej na etykiecie nie spełnia naszych standardów, podjęliśmy natychmiastowe działania i zmieniliśmy dostawcę etykiet.

Informacje o substancji chemicznej

Naftalen jest związkiem chemicznym należącym do wielopierścieniowego węglowodoru aromatycznego (WWA). Jest związkiem organicznym, a niskie stężenia naftalenu można znaleźć prawie wszędzie w środowisku. Według Niemieckiego Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka nie ma wiarygodnych danych epidemiologicznych dotyczących działania rakotwórczego u ludzi po ekspozycji na naftalen przez wdychanie. Kierując się zasadą minimalizacji, producentom zaleca się, aby nadal zmniejszali ilość naftalenu w produktach konsumenckich, o ile jest to technicznie możliwe.

Jak ustalili niezależni eksperci na podstawie ich dogłębnego modelowania narażenia, analizy zdrowia ludzkiego i wiedzy w tej dziedzinie, poziom substancji chemicznych na etykiecie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia dziecka w naszych fotelikach samochodowych. Wniosek opiera się na trzech czynnikach; ilość WWA znajdującego się w produkcie, waga osoby narażonej oraz dostępność substancji chemicznej przez powietrze. Testy przeprowadzone specjalnie na produktach BeSafe pokazują, że poziom naftalenu na etykietach nie ma negatywnego wpływu na dzieci korzystające z naszych produktów.

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size w teście Stiftung Warentest/ADAC

Ten wykryty podwyższony poziom substancji chemicznej znajduje również odzwierciedlenie w wynikach testów opublikowanych przez ADAC/Stiftung Warentest w maju 2021 r., w których uwzględniono fotelik BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size. Stiftung Warentest to niemiecka rada konsumencka, która dwa razy w roku przeprowadza niezależne testy fotelików dziecięcych we współpracy z ADAC i innymi instytutami testowymi, aby pomóc konsumentom w poruszaniu się między różnymi fotelikami.

Ten test konsumencki składa się z 3 głównych kategorii, w których testowany jest fotelik samochodowy: bezpieczeństwo, na które składa się 50% ogólnej, łącznej oceny, obsługa (40%) i ergonomia (10%). W kategorii bezpieczeństwa BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size uzyskał ocenę „Bardzo Dobry” (1,3) i najlepszy wynik w tym teście w przypadku zderzenia bocznego, poprawiając nawet i tak już bardzo dobre osiągi swojego poprzednika BeSafe iZi Go Modular i-Size. Cieszymy się, że również dzięki solidnym osiągom w kategoriach obsługi i ergonomii, fotelik dziecięcy również uzyskałby łączną ocenę „Dobry”.

Jednak wynik testu chemicznego odzwierciedla zwiększoną ilość naftalenu znajdującą się na jednej etykiecie, co prowadzi do całkowitego obniżenia łącznego wyniku. Maksymalne wartości naftalenu stosowane przez Stiftung Warentest są oparte na niemieckim znaku GS („Geprüfte Sicherheit”). Według Niemieckiego Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka te maksymalne wartości GS nie wynikają jednak z aspektów zdrowotnych. Są raczej zorientowani na to, co jest obecnie technicznie osiągalne i wykonalne.

Popieramy zamiar Stiftung Warentest nakłaniania producentów do jak największego zminimalizowania użycia chemikaliów za pomocą tych maksymalnych wartości. Przykro nam jednak, że może to dać niewłaściwe sygnały konsumentom, którzy nie wiedzą, że te maksymalne wartości nie wynikają z aspektów zdrowotnych.

Jak zbadali niezależni eksperci chemiczni, poziom wykrywalności substancji chemicznych w BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size nie stanowi zagrożenia dla zdrowia dziecka w przypadku jakiejkolwiek drogi narażenia.

Zapytania prasowe

Kontakt: Marie Haavardsholm, Dyrektor ds. Marki, produktów i sprzedaży detalicznej.

marie.haavardsholm@hts.no