BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size i Stiftung Warentest/ADAC-testet 2021

Resultat från gammalt test

Uppdatering, publiceringsdatum 23 maj 2023

  • Råd & Rön hade idag ett inslag på Nyhetsmorgon i TV4. Vi vill förtydliga att när det gäller BeSafe iZi Go Modular har inget nytt test genomförts utan det gäller fortfarande testet som genomfördes 2021 som vi har skrivit om nedan. Åtgärder vidtogs direkt 2021 när detta uppmärksammades första gången.

 


Experter bekräftar att upptäckt kemikalie i etiketten på bilbarnstol inte utgör någon hälsorisk

Uppdatering, publiceringsdatum 27 maj 2021

  • Information som har delats av Råd & Rön baseras på ett test genomfört av Stiftung Warentest. Naftalen har upptäckts av ADAC/Stiftung Warentest i en del av klädseln på BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size i en koncentration av 17 mg/kg.
  • Naftalenet finns endast i airbag-varningsetiketten, inte i själva tyget.
  • Oberoende kemikaliespecialister från Arche consulting har konstaterat att nivån av kemikalien i etiketten inte utgör någon hälsorisk.
    • Nivån ligger långt under en koncentration på 400 mg/kg, vilket skulle ha varit den kritiska koncentrationen för en etikett av den här storleken.
  • De gränser som används av ADAC/Stiftung Warentest – enligt German Federal Institute of Risk Assessment – härstammar inte från hälsoaspekter.
  • Vi har vidtagit omedelbara åtgärder och bytt leverantör av etiketter.
  • Att gå ut och varna för användning av en av de säkraste bilstolarna i testet, som Råd & Rön gör, baserat på upptäckten av kemikalier ger fel signaler till konsumenter. Vi stöder dock Stiftung Warentests avsikt med dessa gränser för att uppmana tillverkare att minimera kemikalieanvändningen så mycket som möjligt.

 


BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size i Stiftung Warentest/ADAC-testet 2021

Publiceringsdatum: 25 maj 2021

Vårt babyskydd BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size var en av de bilstolar som testades i årets upplaga av det oberoende bilstolstestet som genomförs av Stiftung Warentest/ADAC varje år i maj. Vårt babyskydd presterade starkt i kategorin säkerhet samt hantering och ergonomi, men babyskyddets totalpoäng sänktes pga. att man upptäckte kemikalier. Gränsen för hur mycket kemikalier en produkt får innehålla i detta test baseras inte på hälsoaspekter utan på vad som är tekniskt möjligt att producera. Vi har anlitat oberoende experter som har fastställt att den nivå som finns i BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size inte utgör någon risk för barns hälsa.

Resultatet i detalj

Detta konsumenttest består av tre huvudkategorier som en bilstol testas i: Säkerhet, som omfattar 50% av den totala poängen, hantering (40%) och ergonomi (10%). I säkerhetskategorin fick BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size betyget ” Very Good” (1.3) vilket är det bästa betyget för sidokollision i hela maj testet. Detta är en förbättring i jämförelse med föregångaren BeSafe iZi Go Modular i-Size som redan hade ett riktigt bra betyg. Det gläder oss även att se att babyskyddet presterade bra i kategorierna hantering och ergonomi, vilket i vanliga fall hade lett till totalbetyget “Good”.

Men nu var inte detta fallet då bilstolens klädsel testas för kemikalier, och om en eller flera av de kemikalier man mäter nivåerna på ligger över ett definierat maximivärde nedgraderas bilstolens totalpoäng och betyg. I BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size upptäcktes en kemikalie som kallas naftalen i en högre koncentration än testets maximivärde. Detta resulterade därför i att BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size fick en totalpoäng på 5.5.

Vi har identifierat att den för höga nivån finns i en varningsetikett och att den har producerats sedan april 2020. En av våra underleverantörer har brutit mot ett avtal och vi är mycket upprörda över att det här har hänt. Så fort detta kom till vår kännedom vidtog vi åtgärder och bytte leverantör.

Information om kemikalietestet

De maximala gränserna för naftalen som används av Stiftung Warentest baseras på det tyska GS-märket (“Geprüfte Sicherheit”). Enligt German Federal Institute for Risk Assessment härstammar dock inte de definierade maximivärdena från hälsoaspekter, de är snarare baserade på vad som idag är tekniskt möjligt att producera.

Vi håller med Stiftung Warentests till 100% och anser att tillverkare bör minimera användningen av kemikalier så långt som möjligt och därmed följa gränserna för vad en produkt maximalt får innehålla. Hela den här situationen gör oss otroligt ledsna och vi anar att den kan skapa oro och verka missledande hos konsumenter som inte vet att dessa maxvärden härstammar från vad som är produktionsmässigt möjligt och inte från hälsoaspekter.

Ingen hälsorisk för användaren – babyskyddet kan fortsätta att användas utan att åtgärder behöver vidtas

Så fort det här kom till vår kännedom ville vi få en bedömning av situationen av oberoende experter där de utvärderade specifikt vårt babyskydd. Vi kontaktade kemiexperter för att få en djupare förståelse för eventuella följder av detta. Enligt oberoende specialister som arbetar med bl.a. bedömning av människors hälsa, riskbedömning av kemikalier (exponeringsmodellering) och toxicitet utgör den kemikalienivå som påvisats i våra etiketter ingen risk för nyfödda eller bebisar när de exponeras vid normal användning av babyskyddet. Detta innebär att även om nivåerna är högre än vår standard och vad som är tekniskt möjligt att producera, innebär det inte någon hälsorisk för användaren utan babyskyddet kan fortsätta att användas utan att åtgärder behöver vidtas eller att man behöver känna sig orolig.

Eftersom kemikalienivån i etiketterna inte uppfyller våra standarder, har vi vidtagit omedelbara åtgärder och bytt leverantör av etiketter. Det här kom till vår kännedom tidigare i maj och vi har delat information om det.

Läs hela informationen som publicerades tidigare i maj

Vad är ADAC och Stiftung Warentest?

Två gånger per år gör det tyska konsumentrådet Stiftung Warentest, på ICRT’s vägnar (International Consumer Research & Testing), ett oberoende test av relevanta bilstolar för barn i Europa. Krocktesten och säkerhetsbedömningen utförs i ADAC’s testfacilitet, en tysk intresseorganisation inom fordonsindustrin. De andra delarna av testerna utförs av österrikiska ÖAMTC och schweiziska TCS, två intresseorganisationer inom fordonsindustrin.

Mer om ADAC/Stiftung Warentest och deras tester