Gör det säkraste valet av bilstol

Hur gör du det säkraste valet av bilstol? Allt du behöver veta om bältesstolar & reglementen

Som förälder vill du alltid välja det säkraste alternativet. Men ibland kan överflödet av information göra det svårt. Med hjälp av den här översikten hoppas vi kunna reda ut några frågetecken kring bältesstolar och göra det lättare för dig.Ta t.ex. frågan om reglementen för bältesstolar – Vet du om du följer gällande reglemente eller vad lagen säger? Och hur väljer du den säkraste bältesstolen för ditt barn? Låt oss börja med att titta på fakta.

Statistik visar att bilstolar minskar risken för att barnet skadas vid en kollision

I Europa omkommer tio barn i veckan i bilolyckor och över 1100 skadas*. Att använda en bältesstol är en av de mest väsentliga åtgärderna för att förhindra att ditt barn skadas allvarligt vid en kollision. Bältesstolar minskar risken att barnet skadas med 95 %. Att ha i åtanke är att det är korrekt monterade bilstolar som förhindrar skador. En nyligen genomförd undersökning i Storbritannien visar att över 52 % av bältesmonterade bilstolar är felmonterade, varav 27 % av dessa är grovt felmonterade**.

Vad är UN R129 och vilken del gäller bältesstolar?

I juli 2013 beslutade EU att implementera reglementet nr. 129 (UN R129). Förenklat kan man säga att UN R129 strävar efter att försäkra att barn enligt lag ska färdas så säkert som möjligt i bil. Detta reglementet ska göra det tydligare för föräldrar så de kan välja rätt bältesstol och installera den korrekt.

För närvarande gäller både det gamla reglementet (ECE R44) och det nya reglementet UN R129. Under 2018 förväntas fler och fler bältesstolar följa det nya reglementet.

BeSafe Flex FIX car seatFas 1 av UN R129 gjorde babyskydd och bilbarnstolar säkrare

Fas 1 av UN R129 handlade om ISOfix-bilstolar för nyfödda upp till 105 cm och har två kategorier: ”i-Size” och ”Specific Vehicle”. Syftet var att förbättra säkerheten och skyddet inom sex viktiga områden:

 • Alla barn måste åka bakåtvänt till de är minst 15 månader gamla (kollisionstester visar att det är fem gånger säkrare för barn upp till 4 år att färdas i bakåtvända bilstolar).
 • Sidokollisionstest på bilbarnstolar blev obligatoriskt. Anledningen till detta var att sidokollisioner är den näst vanligaste kollisionstypen som leder till allvarliga skador.
 • Att använda längd som mått istället för vikt. Detta gör det enklare för föräldrar att kontrollera så att bilstolen passar, då föräldrar ofta har mer koll på barnets längd än vikt.
 • Obligatoriskt med ISOfix eftersom det gör installationen av bilstolen enklare
 • Användning av innovativa krockdockor vid krocktester som återspeglar verkliga situationer som barn utsätts för vid en kollision.
 • Begränsningar när det kommer till bilstolens bredd så att du kan vara säker på att alla bilstolar som har en i-Size märkning alltid passar i samtliga i-Size godkända säten i bilar. (Bilstolar med ”Specific Vehicle” märkning ska alltid provinstalleras i den bil de ska användas innan köp då denna märkning inte garanterar att bilstolen passar alla bilar).

När fas 1 av UN R129 trädde i kraft, hade BeSafe redan utvecklat BeSafe iZi Kid i-Size. Som var en av de första bilbarnstolarna i världen att klara den nya standarden.

BeSafe ingår i beslutskommittén

”BeSafe ingår i kommittén som beslutar angående nya reglementen”, säger Okke van Mourik, produktutvecklingsansvarig på HTS BeSafe. ”Vi är glada över att fas 2 av UN R129 nu har trätt i kraft, det är ett steg i rätt riktning då den ställer striktare krav på bältesstolar.” avslutar han.

I vår strävan mot att tillverka de säkraste bilstolarna tar vi gärna säkerheten ett steg längre än vad reglementet kräver. Ett exempel på detta är vårt extra sidokollisionsskydd SIP+. När SIP+ är fäst på bilstolens sida som är mot fönstret överträffar våra bilstolar de krav på sidokollisionsskydd som reglementet ställer.

BeSafe Flex FIX car seat

Fas 2 av UN R129 gör resor för äldre barn säkrare

Reglementet UN R129 utvecklades ytterligare i juni 2017, när fas 2 av reglementet introducerades. Fas 2 gäller bältesstolar för barn 100-150 cm långa. Följande områden behandlas i fas 2:

 • Mätsystemet ändrades från vikt till längd.
 • Det blev obligatoriskt med sidokollisionstest på bältesstolar.
 • Alla bältesstolar måste ha ryggstöd.

Precis som fas 1 har fas 2 av UN R129 två kategorier: ”i-Size” och ”Specific Vehicle”.

i-Size-kategorin försäkrar att bältesstolar inom denna kategori passar i samtliga bilsäten som har i-Size märkning för barn upp till 135 cm. För att bli i-Size godkänd får bältesstolen inte vara bredare än maxbredden 44 cm. Reglementet kräver även att bältesstolen ska ha inskjutningsbara ISOfix-armar, så att bältesstolen kan installeras både med och utan ISOfix.

Bältesstolar som tillhör ”Specific Vehicle”-kategorin kan vara bredare än 44 cm och ska därför alltid testas i bil innan köp.

Det är möjligt att kombinera de två kategorierna ”i-Size” och ”Specific Vehicle” i en och samma bältesstol.

Varför är bältesstol med ryggstöd det säkraste alternativet?

Barn som är 100-150 cm långa (cirka 4 till 12 år) färdas ofta i bilstolar utan ryggstöd, så kallade bälteskuddar. En bälteskudde är inte lika säker som en bältesstol vid en eventuell bilkollision.

Bilstolar utan ryggstöd har inget sidokollisionsskydd och kontrollerar inte heller att axelbältet är placerat i korrekt höjd. En bältesstol med ryggstöd höjer barnets sittposition och säkerställer att bilens 3-punktsbälte sitter på rätt plats. Andra fördelar med bältesstolar är:

 • Ytterligare skydd för huvud, nacke och kropp
 • Sidokollisionsskydd
 • Axelbältesguide som säkerställer att bilens 3-punktsbälte är placerat i korrekt höjd.
BeSafe Flex FIX Car seat

När är det dags att byta till en bältesstol?

När är det dags att byta bilstol? Det är en viktig fråga som många föräldrar funderar på. Vi på BeSafe rekommenderar att låta ditt barn åka bakåtvänt så länge som möjligt, gärna till 6 år om det är fysiskt möjligt, och åtminstone till ditt barn är 4 år gammalt. Vi råder dig att byta upp dig till en bältesstol när alla följande kriterier är uppfyllda:

 1. Ditt barn är minst 4 år gammalt.
 2. Ditt barn har uppnått minimumkravet för den bältesstol ni tänker byta till. För bältesstolar med ECE R44 märkning är minimikravet att barnet ska väga minst 15 kg. För bältesstolar med i-Size eller ”Specific Vehicle” märkning (UN R129-02) är minimikravet att barnet ska vara minst 100 cm långt. Dessa minimikrav är fastställda enligt lag.
 3. Ditt barn är moget nog att sitta still i en bältesstol. Om barnet lutar sig framåt mycket och på så vis befinner sig utanför bältesstolens skyddszon, kommer inte bältesstolen kunna skydda barnet på det sätt som det är tänkt vid eventuell kollision.

BeSafe iZi Flex FIX i-Size – Den första bältesstolen på marknaden som klarar den nya säkerhetsstandarden

Säkerhet har alltid och kommer alltid att vara vårt största fokus. Alla barn ska färdas i bil så tryggt som möjligt, vilket innebär bakåtvänd åkande för barn upp till minst 4 år och bältesstol med ryggstöd för äldre barn.

Vi ser därför positivt på förlängningen av UN R129, som inkluderar och förespråkar bältesstolar med ryggstöd.

Vi utvecklar alltid våra produkter med de senaste säkerhetsinnovationerna och enligt den senaste standarden. Vi gjorde det redan 2013 när vår iZi Kid i-Size lanserades och var en av de första bilbarnstolarna som blev godkänd enligt UN R129.

Nu har vi gjort det igen och tagit säkerhet till en ny nivå genom att kombinera BeSafes säkerhetsstandarder tillsammans med kraven från UN R129-02 och utvecklat: BeSafe iZi Flex FIX i-Size – en bältesstol som klara de höga krav UN R129-02 ställer samtidigt som den uppfyller din familjs behov.
Upptäck vår nyhet iZi Flex FIX i-Size

BeSafe Flex FIX car seat

Gör resan säkrare och bekvämare!

Börja med att säkerställa att dina barn sitter i en bilstol som passar dem och kontrollera så att bilstolen är anpassad efter dem. Kanske har de växt och huvudstödet behöver höjas? När du känner dig trygg i att de sitter i rätt bilstol med rätt inställningar, följ dessa enkla tips för att göra din resa ännu bättre:

 • Var ute i god tid och ta er tid – säkerställ att allt är i sin ordning innan ni kör iväg.
 • Kör inte för länge – ta regelbundna pauser för att samla kraft och koncentration, byt förare ofta.
 • Håll ögonen på vägen och kom ihåg att lägga undan telefonen eftersom det nu är förbjudet att använda telefonen när man kör enligt lag.
 • Ta alltid av tjocka ytterkläder på samtliga passagerare så att bältet kan kunna som det ska.
 • Kontrollera att bältet sitter tajt under resans gång och inte bara vid avfärd.

Och såklart: Glöm inte bort att ha roligt och skapa spännande minnen under resan!

Sources:
(* WHO 2007, EEVC Working Group 18 Report Child Safety (Feb. 2006))
(**www.goodeggcarsafety.com)