Expertutlåtanden

Expertutlåtanden

Inggard Lereim; Professor, Doctor of Medicine and Chairman of the Nordic Traffic Medicine Association.

“Skador barn åsamkas i en bakåtvänt bilbarnstol är ofta små jämfört med de skador ett barn i en framåtvänd bilbarnstol får.”

Jämfört med en vuxens väger barnets huvud fyra gånger mer i förhållande till den totala kroppsvikten. Ett barns nacke är inte fullt utvecklad för att kunna hålla upp huvudet och ett litet barn behöver därför extra stöd och skydd av huvud- och nackregionen. Vid en kollision kan ett bälte placerat över barnets mage orsaka skador på lever, njurar och mjälte. Bältet måste därför designas på ett sådant sätt att det istället går över barnets höftregion, eller som ett y-bälte med ett spänne mellan barnens ben.

Vid sidokollisioner ökar risken för skador i jämförelse med frontalkollisioner eller kollisioner bakifrån. Trots detta är det nu nyligen som studier runt sido-kollisioner har börjat genomföras. Idag finns bilbarnstolar med effektiva sidokollisionskydd på marknaden och dessa har krocktestats bortom kraven för ECE godkännandet. Bilbarnstolar med avancerade konstruktioner är tillverkade för att tåla denna typ av kollisioner och är dessutom ofta förstärkta med metall.

“Det borde vara standard att barn upp till 4 år färdas i en bakåtvänd bilbarnstol.”

Det kan vara farligt att vistas i trafiken. Det är dock ett faktum att vi måste göra det ibland av praktiska orsaker. Det är oerhört viktigt att vi vuxna ger våra barn det absolut bästa skyddet. Det borde vara standard att barn upp till 4 år färdas i en bakåtvänd bilbarnstol. Anledningen till detta är väldigt enkelt. En framåtvänd bilbarnstol ökar säkerheten med 50% medans en bakåtvänd bilbarnstol ökar säkerheten med hela 90-95%! Vi föräldrar bär huvudansvaret för våra barns säkerhet. Vi måste skydda dem så bra vi bara kan, detta gäller även när barnen färdas i trafiken. Med andra ord måste vi se till att barnen sitter fastspända i en säker och rätt monterad bilbarnstol.

Kristin Øyen: Head of Communications, Trygg Trafikk (Det norska rådet för trafiksäkerhet)

“Trygg Trafikk rekommenderar att barn färdas fastspända i bakåtvända bilbarnstolar så länge som möjligt.”

Trygg Trafikk rekommenderar att barn färdas fastspända i bakåtvända bilbarnstolar så länge som möjligt, helst tills dem är minst 4 år. Vi får känslan att föräldrar vet att det är bakåtvända bilbarnstolar som rekommenderas, däremot verkar dem tro att skillnaden inte är så stor mellan framåtvända- och bakåtvända bilbarnstolar. En undersökning vi genomförde 2009 indikerade att endast 3 av 10 små barn är säkrade på ett sätt som ger den mest optimala nivån av säkerhet. Vi arbetar därför aktivt med att informera föräldrar och övertala dem att välja en bakåtvänd bilbarnstol till sina barn.

“Barn som sitter korrekt fastspända i bakåtvända bilbarnstolar undviker ofta allvarliga skador.”

De kraftigaste kollisionerna är frontalkollisioner. Vid en frontalkollision reduceras risken för skador med upp till 85% i en bakåtvänd bilbarnstol, jämfört med 50% i en framåtvänd. Barn som färdas i bakåtvända bilbarnstolar undviker ofta skador även vid allvarligare olyckor.

Tommy Petterson: ansvarig för krocktester, VTI

“Krocktester och verkliga olyckor har bevisat att bakåtvända bilbarnstolar är de absolut säkraste.”

Tommy Petterson är ansvarig för kollisionstester på VTI (Statens Väg- ochTransportforskningsinstitut i Sverige), i Linköping. VTI är en av Europas ledande institut för forskning och tester av bilbarnstolar. Tommy har jobbat här i över tjugo år. Många år av forskning, krocktester och olyckor har visat att bakåtvända bilbarnstolar utan tvekan är de absolut säkraste. Detta visas av skillnaden i skador och dödsfall hos barn från olika länder, till exempel Sverige och Tyskland. Det är obligatoriskt att alla barn under 9 kg ska sitta i bakåtvända bilbarnstolar i båda länderna. Jämför vi barn som väger över 9 kg, ser vi en stor skillnad mellan antalet svårt skadade och döda barn i Tyskland (där barn åker framåt från 9 kg) och Sverige (där barnen sitter bakåtvända tills de är fyra eller fem).

“Sverige kan presentera bäst statistik i världen tack vare att barn åker bakåtvänt så länge. Vi försöker helt enkelt sätta ett exempel.”

I Sverige har vi därför utvecklat Plustestet. Plustestet är ett av världens tuffaste tester en bilbarnstol kan gå igenom. I Plustestet fokuserar vi på den kollisionsform som har de mest allvarliga konsekvenserna, frontalkollisionen. I ett vanligt test för typgodkänning, utsetts bilbarnstolarna för upp till 28 g, medan de i Plustestet utsätts för upp till 38 g.

Anledningen till att Plustesten introducerades var att Sverige fram till 2008 hade ett T-godkännande i vilket belastningen på barnets nacke testades. För hög belastning leder till allvarliga skador eller i värsta fall döden. T-godkännandet avskaffades 2008 och nytt test behövdes tas fram. Plustestet, som är ett frivilligt test för bilstolstillverkarna, introducerades och syftet med testet är att skilja mellan bra och dåliga bilbarnstolar.

De bilbarnstolar som godkänns i Plustestet är extremt bra. För närvarande är det ingen framåtvänd bilbarnstol som ens kommit nära att klara Plustestet.

Dr. Tor Einar Calisch, University hospital in Oslo.

“Jag rekommenderar att barn åker bakåtvänt så länge som möjligt!”

Jag rekommenderar att barn ska färdas bakåtvänt så länge som möjligt, allra helst upp till 4-5 års ålder. Små barns huvud, rygg, muskler och nacke är inte fullt utvecklade. Vid en frontalkollision kommer en korrekt monterad bakåtvänd bilbarnstol nästan helt eliminera risken för neurologiska skador och dödsfall. Vid en frontalkollision i en framåtvänd bilbarnstol kommer barnets huvud fortsätta framåt mot kollisionen och risken för allvarliga nack- och huvudskador ökar markant.

Bakåtvända bilbarnstolar minskar även risken att barnet glider ur bältet vid en kollision, något som leder till livshotande skador. Vi har sett flera fall där barn har skadats allvarligt eller till och med omkommit i samband med en kollision.

“Vi har sett att rätt använda, bakåtvända bilbarnstolar har räddat flera barns liv.”

Är det trångt i din bils baksäte och har du svårt att hitta det utrymmet som behövs. Då rekommenderas att du placerar bilbarnstolen i mittensätet bak. Vi har sett att rätt använda bilbarnstolar har räddat flera barns liv. Om den bakåtvända bilbarnstolen används i framsätet måste airbags kopplas ur!