När ska mitt barn byta till nästa bilstol

change car seat when

Så vet du att det är dags att byta till nästa bilstol

En av de vanligste frågorna vi får är “När ska mitt barn byta till nästa bilstol?” – en bra och viktig fråga. Olika reglementen går efter olika saker, en del längd andra vikt. Detta gör att det kan kännas svårt att veta när man ska byta mellan babyskydd, bilbarnstol och bältesstol. Vi har skapat denna översikt för att reda ut när det är dags att byta till nästa bilstol.


Det är viktigt att ditt barn sitter i en bilstol som är godkänd för deras vikt och längd, men det är också viktigt att bilstolen passar ditt barn under hela användnignstiden.

Vi på BeSafe har tre kategorier av bilstolar:

1) Bilstolar från födseln
2) Bilbarnstolar för småbarn
3) Bältesstolar för äldre barn

När det är dags att välja bilstol till din bebis som är på väg finns det två vägar du kan välja mellan: använda ett traditionellt babyskydd från ca. 0-1 år, följt av en bakåtvänd bilbarnstol tills barnet är ca. 4 år, eller att använda en och samma bilstol en så kallad “2-i-1”-bilbarnstol från 0 till ca. 4 år.

Om du väljer eller har en “2-i-1”-bilbarnstol behöver du bara fundera på när du ska byta till en bältesstol för äldre barn. Innan dess har du samma bilbarnstol hela tiden, smidigt eller hur? Om du undrar när du ska ta bort babyinsatsen i er “2-i-1”-bilbarnstol så hittar du denna information i bilbarnstolens manual.

Bilstolar från födseln

Om du väljer att köpa ett “klassiskt” babyskydd brukar du kunna använda det tills barnet är cirka 12 månader. Babyskydd har ett bärhandtag som gör det enkelt att ta med dig utanför bilen. Babyskydd installeras alltid bakåtvänt i bilen antingen med bilbältet eller med en ISOfix-bas. Båda alternativen är lika säkra vid korrekt montering.

När kan mitt barn som tidigast byta från babyskydd till bilbarnstol?

Vi på BeSafe rekommenderar att använda babyskyddet så länge som möjligt då det är en flexibel lösning som kan underlätta er vardag samt ger barnet bra sidokollisionsskydd. Om du av någon anledning vill byta till en bilbarnstol innan babyskyddet är urväxt rekommenderar vi att inte göra detta förrän ditt barn kan sitta utan stöd. Anledningen till detta är att bilbarnstolar ofta har en mer upprest sittposition och ger lite mindre stöd.

Oavsett vilken bilbarnstol du väljer se till att ditt barn säkert uppfyller minimumkraven för att använda just den bilbarnstolen. Baserat på vilket reglemente bilbarnstolen är godkänd enligt kan minimumkravet vara angett i längd eller vikt.

När bör mitt barn senast byta från babyskydd till bilbarnstol?

Steg 1: Kontrollera gränsen för maxvikt eller maxlängd
Om ditt babyskydd är godkänt enligt ECE R44-04 finns en gräns för vad ditt barn max får väga för att färdas i babyskyddet. Använd inte babyskyddet om maxvikten har passerats. Men detta är inte den enda faktor som avgör, bebisar växer ofta ur sina babyskydd innan de når maxvikten som babyskyddet är godkänt för. Detta beskrivs i steg 2 här under.

Om ditt babyskydd är godkänt enligt UN R129 (i-Size) finns en gräns för hur långt ditt barn max får vara för att färdas i babyskyddet. Använd inte babyskyddet om ditt barn är längre än den angivna maxlängden. Det vanligaste är att babyskyddet är urväxt när de når maxlängden, men det finns ytterligare en sak att titta efter som beskrivs i steg 2 här under.

Steg 2: Kontrollera avståndet upp till babyskyddets högsta punkt och kontrollera internbältest position
När den översta delen av bebisens huvud är ca 2 fingrar från den högsta punkten på babyskyddets skal är det dags att byta till en bakåtvänd bilbarnstol. Det bästa är att börja titta på bilbarnstolar ett tag innan detta händer. Anledningen till varför vi säger ca 2 fingrar ifrån högsta punkten är för att det är bra att ha lite buffertutrymme uppåt. Om en olycka skulle inträffa och bältena inte är ordentligt spända kan rörelse uppåt förekomma. Även om vi vet att föräldrar naturligtvis gör sitt bästa för att alltid dra åt bälten korrekt, är det bättre att ta det säkra före det osäkra eftersom det kan hända att bälten är lite för lösa någon gång.

Ytterligare en sak du kan titta på är babyskyddets internbälte i förhållande till barnet axlar, följ anvisningarna i babyskyddets användarmanual angående hur bältet ska vara positionerat. De flesta tillverkarna av babyskydd säger att internbältet ska komma rakt ut från barnets axlar i 90 graders vinkel. Om huvudskyddet/internbältet är höjt till högsta position och bältet ändå kommer ut bakom barnets axlar är babyskyddet också urvuxet.

Bilbarnstolar

Om du valde den “klassiska vägen” och hade ett babyskydd tidigare är en bilbarnstol steg två alltså den andra bilstolen ditt barn behöver i sitt liv. En bakåtvänd bilbarnstol används från ca 6 månader upp till ca 4 år, gärna längre. Det som avgör hur länge den kan användas är ditt barns längd och vikt. Enligt UN R129 (i-Size) måste barn sitta bakåtvänt tills de är minst 15 månader, men vi på BeSafe tycker detta är alldeles för tidigt att vända dem framåt och rekommenderar istället att barn bör sitta bakåtvänt upp till minst 4 års ålder, gärna längre.

Det här ska du tänka på när du väljer bilbarnstol till ditt barn

Tips för val av bilbarnstol

Vilka BeSafe bilbarnstolar finns det att väja mellan?

Se alla BeSafe bilbarnstolar

När kan mitt barn som tidigast byta från bakåtvänd bilbarnstol till en framåtvänd bältesstol?

Vi på BeSafe rekommenderar att barn ska sitta bakåtvänt upp till minst 4 års ålder, gärna längre. Därför rekommenderar vi att inte byta till en framåtvänd bältesstol innan alla dessa tre saker har uppnåtts:

  1. Ditt barn är minst 4 år
  2. Ditt barn har nått minimum kravet för den tilltänka bältesstolen (15 kg om bältesstolen är godkänd enligt ECE R44 eller 100 cm om den är godkänd enligt UN R129-02) – minimikraven är reglerade enligt reglementena och inget som tillverkaren har bestämt.
  3. Ditt barn är mogen att sitta lugnt i bältesstolen. Om barnet leker med bältet, lutar sig framåt mycket eller glider ner i bilstolen så hamnar barnet utanför bältesstolens säkerhetszon och då kan den inte skydda barnet som det är tänkt.

När bör mitt barn som senast sluta använda bakåtvänd bilbarnstol?

Steg 1: Kontrollera gränsen för maxvikt eller maxlängd
Om bilbarnstolen är godkänd enligt ECE R44-04 finns det en gräns för vad ditt barn max får väga för att färdas i bilbarnstolen. Du hittar denna vikt utskriven på ett klistermärke som är fäst någonstans på bilbarnstolens skal eller i användarmanualen. Använd inte bilbarnstolen om maxvikten har passerats. Men detta är inte den enda faktor som avgör, ditt barn kan växa ur sin bilbarnstol på längden innan de når maxvikten. Detta beskrivs i steg 2 här under.

Om bilbarnstolen är godkänd enligt UN R129 (i-Size) finns det en gräns för hur långt ditt barn max får vara för att färdas i bilbarnstolen. Förutom maxlängd har i-Size godkända bilbarnstolar även en maxvikt. Du hittar dessa gränser utskrivna på ett klistermärke som är fäst någonstans på bilbarnstolens skal eller i användarmanualen. Det är dags att byta till nästa bilstol när ditt barn nått någon av dessa två gränser.

Steg 2: Kontrollera avståndet mellan öra och huvudskydd samt kontrollera internbältests position vid axlarna
När toppen av barnets öron når den högsta punkten på huvudskyddet är det dags att byta till nästa bilstol. Förutom detta kan du även kontrollera internbältets position vid barnets axlar, följ anvisningarna i bilbarnstolens användarmanual angående hur bältet ska vara positionerat. De flesta tillverkarna av bilbarnstolar säger att internbältet ska komma rakt ut från barnets axlar i 90 graders vinkel. Om huvudskyddet/internbältet är höjt till högsta position och bältet ändå kommer ut bakom barnets axlar är bilbarnstolen också urvuxen.

Bältesstolar

Bältesstolen är den bilstol som ditt barn kommer använda under längst tid, från ca 4 år till ca 12 år. Fördelen med att använda en bältesstol med hög rygg istället för en bälteskudde är att barnet får ett sidokollisionsskydd under hela användningstiden. Vi rekommenderar att ditt barn sitter i en bältesstols så länge som möjligt, även om de passerat gränsen för att åka lagligt utan bilstol. Lagen för hur länge barn måste sitta i någon typ av bilstol skiljer sig mycket mellan olika länder.

Det här ska du tänka på när du väljer bältesstol till ditt barn

Tips för val av bältesstol

Vilka BeSafe bältesstolar finns det att väja mellan?

Se alla BeSafe bältesstolar

När ska mitt barn sluta att använda bältesstol?

Steg 1: Kontrollera gränsen för maxvikt eller maxlängd
Om ditt barns bältesstol är godkänd enligt ECE R44-04 kan de använda den tills de når maxvikten (36 kg enligt reglementet) som bilstolen är godkänd för.

Om ditt barns bältesstol är godkänd enligt UN R129-02 kan de använda den tills de når maxlängden (150 cm enligt reglementet) som bilstolen är godkänd för.

Steg 2: Vad säger lagen i ditt land
Varje land har sin egen lag som reglerar hur länge barn måste använda någon typ av bilstol. I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet.
Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde.

Steg 3: Kontrollera hur ditt barn sitter utan bältesstol
Steg 1 och 2 är alltid det som avgör men förutom det kan du använda dessa frågor när du ska avgöra om barnet kan börja åka bil utan bilstol. Om svaret på någon av frågorna är nej bör barnet fortsätta att använda bältesstol ett tag till.

  1. Har hela deras rygg kontakt med bilens ryggstöd?
  2. När de sitter så att hela ryggen har kontakt, når låren fram så att knäna böjs där sätet slutar och inte tidigare?
  3. Sitter höftbältet över bäckenbenet och inte över magen?
  4. Ligger axelbältet bra på axeln och inte för nära halsen eller riskerar att glida av axeln?
  5. Är ditt barn moget nog att sitta ordentligt utan att säcka ihop och glida ner i sätet?