Ett bälte- två liv

Ett bälte – två liv!

Under graviditeten är varje beslut mamman tar är också ett beslut taget för sitt ofödda barn. BeSafes gravidbälten skyddar det ofödda barnet från andra graviditetsmånaden samtidigt som det ökar mammans komfort i bilen.Som passagerare i bil säkrar du dig genom att använda bilens bälte. När du är gravid kan du även säkra dig och ditt barn extra genom att använda bilens trepunktsbälte och säkerställa att detta är korrekt placerat under gravidmagen. BeSafes gravidbälten, BeSafe Pregnant iZi FIX och BeSafe Pregnant, hjälper till att placera bältet korrekt och förhindrar skador på det ofödda barnet vid en bilolycka. Vid sidan av att öka säkerheten genererar gravidbältet även ökad komfort för den gravida kvinnan genom att bältet inte längre tränger in mot magen eller trycker mot urinblåsan.

BeSafe gravidbälte – så fungerar det

Vid en allvarlig kollision kastas en vuxen person framåt med en kraft om tre till fem ton. Fostret som ligger i mammans mage är placerat längst fram i bilen och är därför utsatt för extrema krafter vid en krock.

Vid en krock blir krafterna över mammans bål så allvarliga att riskerna är stora för att fostret skadas av bilens trepunktsbälte, ifall det inte är exakt korrekt placerat. BeSafe gravidbälten gör just detta, justerar bältet ner mot höft och lår och bort från mammans mage.

Ökar både säkerhet och komfort

Vid sidan av att den ökar säkerheten ökar den även komforten för den gravida kvinnan. Genom att placera bältet nedanför gravidmagen reduceras obehagligt tryck över mage och kisseblåsa under bilfärden.

BeSafes gravidbälten

Skydda ditt barn redan från början, läs mer om BeSafe Pregnant iZi FIX och BeSafe Pregnant här.

BeSafe iZi Go Modular i-Size

BeSafe iZi Go Modular i-Size er dit første sikkerheds-step til dit barn. Læs mere om BeSafe iZi Go Modular i-Size her!