Fas 2 av UN r 129 (i-Size)

Fas 2 av UN r 129 (i-Size)

i-Size och fas 1 av det nya bilstolsreglementet UN r 129, som lanserades redan i juni 2013, har fört kraven på barns säkerhet i bil framåt i Sverige. Fas 2 av reglementet lanserades i juni 2017 och i och med detta kommer nya och tuffare krav på bältesstolar. Läs mer om vad dessa krav innebär för barns säkerhet i bil och för BeSafe som varumärke.


Vad innebär fas 2 av UN r 129?

Innefattar bältesstolar med fast rygg
Fas 1 av UN r 129 (i-Size) infattar babyskydd och bilbarnstolar monterade med ISOfix upp till 105 cm, medan fas 2 innefattar bältesstolar 100 cm och uppåt.

Tuffare krocktester
För att godkännas ska produkten klara tuffare krocktester med bl. a. sidokollisionstester.

Ökad säkerhet för ditt barn
En bältesstol godkänd enigt fas 2 måste ha en fast rygg, vilket ger barnet ett extra sidokrockskydd och ökar säkerheten.

Indelningar inom fas 2
Fas 2 av Un r 129 delas in i två kategorier: Bältesstolar godkända enligt i-Size och bilspecifika bältesstolar. En i-Size godkänd bältesstol kan monteras och användas på alla i-Size markerade platser i bilen och användas upp till 135 cm. En i-Size godkänd bältesstol får max vara 440 mm bred och måste kunna monteras både med och utan ISOfix. Bilspecifika bältesstolar får vara bredare än 440 mm och kan användas förbi 135cm begränsningen som i-Size godkänningen utgör. Detta gäller på alla passagerarplatser i bilen. En bältesstol kan vara godkänd både som i-Size och som bilspecifik produkt.

Detail pictures Flex Fix

BeSafe och fas 2 av UN r 129

Säkerhet har alltid varit och kommer alltid att vara BeSafes främsta fokus och prioritet. Alla barn ska färdas så säkert som möjligt i bil, vilket innebär bakåtvänt till minst 4 års ålder och därefter i en bältesstol med fast rygg och extra sidokollisionsskydd. BeSafe har utvecklat bilbarnstolar i över 50 år och har länge arbetat på det sätt som UN r 129 förespråkar. Vi är oerhört glada över att fas 2 nu är igång. Att det nya reglementet är implementerat innebär alltså att tuffare krav på hur äldre barn ska färdas säkert i bil nu är införda.

Med fas 2 av UN r 129 som grund tillsammans med BeSafes högt ställda krav, har vi nu tagit säkerhet för äldre barn till en ny nivå genom att utveckla BeSafe iZi Flex FIX i-Size – en bältesstol som möter de tuffa säkerhetskraven i UN r 129 och ger dig som användare maximal flexibilitet utifrån din familjs behov.

iZI Flex Fix är utvecklad för att klara både Un r 129 och BeSafes egna krav på att vara en av världens säkraste produkter. Mängder med små detaljer kombineras till en optimal och komplett produkt. Flera nya patent och innovationer, så som flexibiliteten i sidokrockskyddet och “multiple layers” designen gör stolen helt unik på marknaden.

iZi Flex FIX klarar kraven både för i-Size och som bilspecifik produkt, genom att kräva så lite utrymme som 44 cm och ge dig som konsument möjligheten att montera med och utan ISOfix för högsta flexibilitet.

Tack vare att iZi Flex FIX har klarat de högt ställda säkerhetskraven från UN r 129 och erbjuder innovativa lösningar för ökad flexibilitet vann produkten Kind und Jugend Innovatin Award 2017. Vi ser med glädje fram emot att presentera fler nyheter och ytterligare information om iZi Flex FIX inom kort!

Läs mer: i-Size för nybörjare >>