Folksams bilstolstest 2015

FOLKSAMS BILSTOLSTEST 2015

Den 7:e december släppte Folksam sitt nya bilbarnstoltest. Ansvariga för testet är Trafiksäkerhetsforskarna Helene Stigson och Anders Ydenius.

Folksam har forskat om trafiksäkerhet i mer än 30 år. Bakgrunden till testet är att skydda barn i bil genom att lyfta verklig problematik och testa 17 av de vanligaste bilstolsmodellerna på marknaden.


Barn ska färdas bakåtvänt till minst 4 års ålder

”Risken att små barn dödas eller skadas allvarligt är fem gånger så stor i en framåtvänd bilbarnstol jämfört med en bakåtvänd”. Så står det i Folksams forskningsrapport som publicerades tillsammans med testet.

Barn utgör en trafikgrupp som är mer sårbar än andra och mycket beror på att barnets anatomi skiljer sig från en vuxens. Ligament och nackmuskulatur är underutvecklade och barns huvuden är betydligt större relativt kroppsstorleken.

Benutrymme – ett föräldraproblem

Forskning visar tydliga bevis på att små barn färdas säkrare i bakåtvända bilbarnstolar. Sverige har länge varit ledande i frågan men vi blir allt sämre. NTF’s undersökning från 2010 visar att 60 % av alla föräldrar vänder barnet framåt innan 3 års dagen, samma studie 1998 visade att endast 30% hade sina barn framåtvänt. Det är en stor negativ trend som BeSafe försöker förhindra med hjälp av att inte erbjuda framåtvända bilbarnstolar innan 4 års ålder.
En av de vanligaste orsakerna till att föräldrar väljer att vända sina barn framåt är benutrymmet. Under Nyhetsmorgon, TV4’s inslag lyfter Helena Stigson från Folksam tydligt fram att detta är ett föräldraproblem och inte ett problem för barnet. Föräldrarna sätter sig själv i barnets situation och glömmer att barn har en helt annan rörlighet och mjukhet i kroppen. I Folksams test har just bilbarnstolens benutrymme varit en av bedömningspunkterna. ”Det är viktigt att bilbarnstolen ger bra utrymme för att möjliggöra att barnet kan åka bakåtvänt så länge som möjligt” skriver Folksam i sin rapport.

Kombistolar leder till felanvändning

I Sverige blir vi allt sämre på att låta våra barn åka bakåtvänt och 4-5 år är idag snarare mer en vision än verklighet. Under de senaste tio åren har vändbara bilbarnstolar, så kallade kombistolar, blivit allt vanligare även på den svenska marknaden.

I Folksams test får dessa så kallade kombistolar avdrag då risken för felanvändning anses vara för stor. ”Som konsument kan det kännas lockade att köpa en kombinationsstol med det finns en stor nackdel. Det finns inget i bilbarnstolens utformning som hindrar användaren att vända den framåt alldeles för tidigt. Om barnet skulle sitta bakåtvänt tills att bilbarnstolen är urvuxen kommer den även att vara det för framåtvänt åkande.

BeSafe värnar om den svenska traditionen

BeSafe har utvecklat bilbarnstolar i över 50 år och bakåtvända bilbarnstolar i över 25. Vi är idag, tillsammans med Maxi-Cosi, den enda leverantören som enbart säljer rent bakåtvända bilbarnstolar på den svenska marknaden. Vi anser, precis som Folksam, att kombistolar kan fresta föräldrar till att vända barnet för tidigt.

BeSafes senaste nyhet är den rent bakåtvända bilbarnstolen iZi Modular RF. En bilbarnstol som lanserats som kombistol i hela Europa men utvecklats vidare och helt anpassats för den svenska marknaden. På så sätt fortsätter BeSafe värna om den svenska traditionen och för att barn ska färdas med högsta säkerhet i bil.

BeSafe iZi Plus – Bäst i test!

Vi på BeSafe anser att barnets säkerhet är av högsta vikt och det är med fokus på detta vi utvecklar alla våra bilbarnstolar. BeSafe iZi Plus har för tredje gången blivit utvalt till testvinnare och denna gång är det Folksam som ger den utmärkelsen Bäst i test.

Totalt testades 17 modeller och i testet bedömde Folksam säkerhetsnivå relativt emot varandra. Betyg som utdelades var 1 till 4 och BeSafe tildelades toppbetyg med motiveringen ” Rymlig stol som möjliggör bakåtvänt åkande länge”.

Är du intresserad av att läsa Folksams rapport om testet? Läs mer här!
Läs mer om Folksams test här