Friskrivningsklausul:

Angivet åldersspann är endast en riktlinje baserad på genomsnittliga värden, och begränsar eller garanterar inte användningstiden.