i-Size för nybörjare

i-Size för nybörjare

Den 9 juli 2013 trädde de nya reglerna för bilbarnstolar i kraft. Reglementet ställer hårdare krav på hur länge barn bör åka bakåtvänt men krav för sidokollisionstester infördes också för att få bilbarnstolarna godkända. De nya reglerna som kallas UN r 129 (i-Size) kommer med tiden helt att ersätta ECE R 44 04.

Krav på att barn färdas bakåtvänt

Det nya reglementet UN r 129 (i-Size) kräver att bilstolstillverkarna tillhandahåller bilbarnstolar som gör det möjligt för barnet att åka bakåtvänt till minst 15 månaders ålder. De existerande grupp 0+ stolarna (babyskydd) är inte tillräckligt stora för de längsta barnen att sitta bakåtvända tills de är 15 månader. Tillverkarna måste nu erbjuda större bilbarnstolar utöver Grupp 0+ stolar alternativt ersätta den nuvarande gruppen 0+ bilbarnstolar med stolar som ger utrymme för bakåtvända säten för en längre tid. Den svenska traditionen förespråkar att barn ska färdas bakåtvänt till minst 4 års ålder, men för den europeiska marknaden är detta ett stort steg i rätt riktning.

Fokuserar på ISOfix-monterade bilbarnstolar

Ett starkt fokus ligger på användningen av ISOfix-fästen i bilen och därmed minska felaktig montering samt felaktig användning av bilbarnstolar. Reglementet ställer också krav på biltillverkarna. Från och med 2013 kommer det att finnas ISOfix-fästen i alla nya bilar. En i-Size godkänd bilbarnstol från BeSafe passar i alla bilar med ISOfix-fästen. Ladda ner aktuella billistor här.

i-Size-märkning av bilar

Sedan juli 2013 kommer biltillverkare börja märka ut monteringsplatser för i-Size-fästen i bilsätena med den nya logotypen för i-Size. Dessa platser kommer att utrustas med ISOfix-fästen och alla bilbarnstolar godkända enligt i-Size kan användas i alla bilsäten med i-Size-märkning. Golvet framför en bilbarnstol godkänd enligt i-Size kommer alltid att vara starkt nog att stå emot krafterna från ett stödben, även om det finns ett förvaringsfack undertill.

Krav på bilbarnstolens höjd

I ECE R 44 04 finns det inget krav för barnets storlek. I UN r 129 (i-Size) så har varje steg av höjd-skalans sammanhang med minimum kravet till axelhöjd, axelbredd och höft bredd, så nästan alla barn med given ståhöjd får plats i sätet. Förutom ståhöjd, inkluderas den högsta vikt för det barn som kan sitta i stolen.

Krav på sidokollisionsskydd

I reglementet UN r 129 (i-Size) finns det ett antal kriterier för sidokollisionskydd, vilket innebär att alla bilbarnstolar godkända enligt i-Size är sidokollisionstestade och godkända. Det finns inget krav i det gamla reglementet ECE R 44 04 gällande sidokollisionsskydd för bilbarnstolar utan detta kommer att försvinna helt från marknaden när ECE R44 04 fasas ut. BeSafe har alltid testat sina produkter i sidokollisioner.

Minska risken för felmontering

I UN r 129 (i-Size) fas 1 definieras ett antal krav för att minska felaktig montering och felaktig användning av bilbarnstolar. Montering med ISOfix och trepunktsbälte för samma produkt är inte möjlig. ISOfix har visat sig minimera risken för felaktig montering.

BeSafe och i-Size

BeSafe har utvecklat bilbarnstolar i över 50 år och har länge arbetat på det sätt som i-Size förespråkar, för oss är det inga nyheter. Vi på BeSafe har valt att gå betydligt längre än vad i-Size-reglementet gör genom att erbjuda bilbarnstolar som gör det möjligt att sitta bakåtvänt till barnet är minst 4 år. BeSafe kommer att fortsätta att vara ledande i utvecklingen av bakåtvända bilbarnstolar de kommande åren och iZi Kid i-Size är vårt första steg i den utvecklingen.