Kemiskt fel i etikett – ingen hälsorisk hittades

Publiceringsdatum: 12 maj 2021

På BeSafe testar vi regelbundet våra produkter, för att säkerställa att de uppfyller våra egna kvalitets- och säkerhetsstandarder. De krav som vi på BeSafe själva ställer är högre än de krav som ställs i olika regelverk. Vi har dock upptäckt att en del av de etiketter som används på våra produkter innehåller för höga halter av en kemikalie som heter naftalen.  

Vi har kontaktat kemiexperter för att få en djupare förståelse för eventuella följder av detta. Enligt oberoende specialister som arbetar med bl.a. bedömning av människors hälsa, riskbedömning av kemikalier (exponeringsmodellering) och toxicitet utgör den kemikalienivå som påvisats i våra etiketter ingen risk för spädbarn eller barn när de exponeras vid normal användning av bilbarnstolen. Detta innebär att även om nivåerna är högre än vår standard, innebär det inte någon hälsorisk för användarna. Men eftersom kemikalienivån i etiketterna inte uppfyller våra standarder, har vi vidtagit omedelbara åtgärder och bytt leverantör av etiketter.

Information om Naftalen

Naftalen är en kemikalie som tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Det är en organisk förening och låga halter av naftalen finns nästan överallt i vår omgivning. Enligt German Federal Institute for Risk Assessment (Tysklands institutet för riskbedömning) finns det inga välgrundade epidemiologiska bevis för cancerframkallande effekter hos människor efter exponering av naftalen genom inandning. I enlighet med principen om minimering rekommenderas tillverkare ändå att minska mängden naftalen i konsumentprodukter så långt det är tekniskt möjligt.

Såsom fastställts av de oberoende experterna baserat på deras grundliga exponeringsmodellering, analys av människors hälsa och kunskap inom området, utgör inte kemikalienivån som påvisats i etiketterna någon hälsorisk för barnet i våra bilbarnstolar. Slutsatsen baseras på tre faktorer: mängden PAH i produkten, den exponerade personens vikt och risken att få i sig kemikalien genom luften. De tester som gjorts särskilt på BeSafe-produkterna visar att naftalenhalten i etiketterna inte har någon negativ inverkan på de barn som använder våra produkter.

 


BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size i Stiftung Warentest/ADAC-testet 2021

Uppdaterad: 25 maj 2021

Den upptäckta förhöjda nivån av kemikalier återspeglas också i testresultat för BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size som testades i ADAC/Stiftung Warentest bilstolstest som publicerades i maj 2021. Stiftung Warentest är ett tyskt konsumentråd som två gånger om året genomför oberoende tester på bilbarnstolar i samarbete med ADAC och andra testinstitut för att hjälpa konsumenter.

Detta konsumenttest består av tre huvudkategorier som en bilstol testas i: Säkerhet, som omfattar 50% av den totala poängen, hantering (40%) och ergonomi (10%). I säkerhetskategorin fick BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size betyget “Very Good” (1.3) vilket är det bästa betyget för sidokollision i hela maj testet. Detta är en förbättring i jämförelse med föregångaren BeSafe iZi Go Modular i-Size som redan hade ett riktigt bra betyg. Det gläder oss även att se att babyskyddet presterade bra i kategorierna hantering och ergonomi, vilket i vanliga fall hade lett till totalbetyget “Good”.

Den sista delen i testet är ett test som undersöker om produkten innehåller kemikalier. Testresultatet visar den ökade mängden naftalen som finns i en etikett, vilket leder till en fullständig sänkning av totalpoängen. De maximala gränserna för naftalen som används av Stiftung Warentest baseras på samma standard som vi på BeSafe använder när vi sätter våra krav: det tyska GS-märket (“Geprüfte Sicherheit”). Enligt German Federal Institute for Risk Assessment härstammar dock inte de definierade maximivärdena från hälsoaspekter, de är snarare baserade på vad som idag är tekniskt möjligt att producera.

Vi håller med Stiftung Warentest till 100% och anser att tillverkare bör minimera användningen av kemikalier så långt som möjligt och därmed följa gränserna för vad en produkt maximalt får innehålla. Hela den här situationen gör oss otroligt ledsna och vi anar att den kan skapa oro och verka missledande hos konsumenter som inte vet att dessa maxvärden härstammar från vad som är produktionsmässigt möjligt och inte från hälsoaspekter.

Detta innebär att även om nivåerna är högre än vår standard och vad som är tillåtet i ADAC-testet så finns det inte någon hälsorisk för användaren, varken barn eller förälder. BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size kan fortsätta att användas utan att åtgärder behöver vidtas eller att man behöver känna sig orolig.


Pressfrågor

Kontakta:
Marie Haavardsholm
Director Brand & Product and Retail Sales