SIP+ – Ny innovation för barns säkerhet

SIP+ – NY INNOVATION FÖR BARNS SÄKERHET

När BeSafe utvecklade den senaste nyheten iZi Modular var självklart säkerhet vårt största fokus. I-Size som reglemente ställer höga krav och då inte minst på skydd vid sidokollisioner.Vi på BeSafe har alltid testat våra bilbarnstolar enligt sidokollisionstester, även om detta aldrig har varit ett krav enligt det tidigare reglementet ECE. Detta är också en av anledningarna till att vi kort efter att i-Size reglementet implementerats 2013, kunde lansera en av världens första i-Size godkända bilbarnstolar, iZi Kid i-Size.

Under utvecklingen av iZi Modular visade flera tester att sidokollisionsskyddet kunde optimeras ytterligare och med detta öka säkerheten för barn i bil. Resultatet blev vår nya, innovativa lösning SIP+, Side Impact Protection +.

SIP+ består av ett energiabsorberande material. SIP+ klickas enkelt fast direkt på bilbarnstolen för att minska avståndet till bildörren. Vid en eventuell kollision säkerställer SIP+ att mer energi har absorberats och på så sätt inte utsätter barnet för negativ/extra belastning.

Vi på BeSafe slutar aldrig utveckla en produkt. Vi lär oss ständigt nya saker och produktutvecklingen går framåt. Lite jobbigt tycker vissa, men för BeSafe är det en självklarhet. Hittar vi en lösning som optimerar barnets skydd i bil, undersöker vi alltid möjligheterna för hur samma lösning kan implementeras på våra andra produkter. En kostsam, men för oss självklar process.

Krocktester och visuella testar har visat att SIP+ optimerar säkerheten även på våra tidigare bilstolsmodeller. Baserat på detta fattade BeSafe beslutet att alla våra i-Size godkända bilbarnstolar ska levereras med SIP+, ett beslut som vi är väldigt glada för.

I samband med detta kommer vi också att byta namn på vår nuvarande produkt iZi Kid X1 i-Size till iZi Kid X2 i-Size. Samma bilbarnstol som tidigare men med SIP+.
Läs mer om iZi Kid X2 i-Size här