Ny studie visar: Barns säkerhet i bil är inte tillräcklig

Små barn färdas osäkert

Ny statistik som har tagits fram i Sverige visar att framförallt små barn färdas osäkert och ibland till och med livsfarligt. Undersökningen har gjorts på uppdrag av BeSafe Sverige tillsammans med bilmärket Volkswagen och försäkringsbolaget IF.

Små barn färdas i stor utsträckning osäkert i bil. Det visar en omfattande observationsstudie som den svenska trafiksäkerhetsorganisationen NTF har genomfört på uppdrag av BeSafe Sverige tillsammans med biltillverkaren Volkswagen och försäkringsbolaget If. Totalt observerades 3 678 barn i 3 263 bilar vid 325 förskolor runt om i Sverige.

Syftet med studien var att se hur svenska rekommendationer för barn i trafik efterföljs i verkligheten. Resultaten kan jämföras med undersökningen “Barns färd i bil” som NTF genomförde år 2010 i samma syfte.

Enligt de svenska rekommendationerna bör ett barn sitta bakåtvänd i en bilbarnstol fram till minst fyra års ålder. Ett barns huvud är oproportionerligt tungt i förhållande till dess kroppsvikt och deras nackmuskler är inte fullt utvecklade. Frontalkrockstester påvisar att påverkan på barnets nacke är fem gånger större när barnet sitter framåtvänt jämfört med att åka bakåtvänt.

Studien visar uroande resultat

”Tittar man på ettåringar så åker allt fler framåtvänt − tolv procent jämfört med sex procent 2010”

Enligt den nya studien färdades endast 17 procent av fyraåringarna i Sverige bakåtvända. Detta är visserligen en liten förbättring jämfört med förra undersökningen, men ”den svenska modellen” är alltså långt ifrån uppfylld. Den nya studien påvisar också en oroande, negativ trend. Tittar man på ettåringar så åker allt fler framåtvänt − tolv procent jämfört med sex procent 2010.

Ett annat alarmerande resultat från studien är att flera barn i åldern 0-3 år satt i babyskydd eller i bakåtvända bilbarnstolar på passagerarplats där krockkudden var aktiv – en direkt livsfara.

Studien belyser flera viktiga faktorer som påverkar barns säkerhet i bil, exempelvis användning och montering av bilbarnstol. Av de undersökta bilbarnstolarna var en av tio stolar felmonterade – vilket även det kan leda till direkt livsfara.

Sverige är fortfarande ett av de länder i världen där barn åker säkrast i bilen men det är inte skäl nog för att bortse från att rekommendationer och anvisningar inte efterföljs i den utsträckning de borde.

− Det spelar ingen roll hur säker en bilbarnstol är om den inte är monterad eller används på rätt sätt. Här är trenden tydlig − i allt för många fall väljer föräldrar inte bara fel stol utan slarvar även vid användningen av den. Fredrik Stenbom, försäljnngschef BeSafe Sverige

Om undersökningen

I studien, som färdigställdes under 2018, gjordes observationer i 66 av landets 290 kommuner. Dessa var fördelade över samtliga 21 län. Totalt observerades 3 678 barn i 3 263 bilar vid 325 förskolor. Majoriteten (79 %) av de observerade barnen var i åldern 2–5 år.

Studiens resultat i korthet

  • Allt fler barn färdas framåtvända innan rekommenderad ålder, många redan vid tre års ålder.
  • Endast 17 % av fyraåringarna färdades enligt svenska rekommendationer.
  • Antalet ettåringar som färdas framåtvänt har dubblerats sedan förra undersökningen som genomfördes år 2010, från 6 % till 12 %.
  • 2,5 % av barnen färdades i bilen helt utan bilbälte.
  • 8 barn i åldern 0-3 år satt i babyskydd eller i bakåtvända bilbarnstolar på passagerarplats där krockkudden var aktiv.

Vårt arbete fortsättar

Vi på BeSafe kommer nu efter att undersökningen blivit officiell fortsätta vårt arbete med att sprida denna viktiga informationen och utbilda föräldrar. Denna statistik är inte bara viktig för Sverige utan den är viktig för alla länder. Barns säkerhet i bil är en viktig fråga oavsett land och ett ämne som borde få mer medial uppmärksamhet.

Bakåtvänt är 5x säkrare! Hjälp oss att sprida denna viktiga information genom att prata om studien och varför det är viktigt att åka bakåtvänt så länge som möjligt, minst till fyraårsåldern. Alla barn förtjänar de bästa förutsättningarna för en trygg resa.

Vill du veta mer? Läs den sammanfattade versionen av studien.