Tester bilbarnstolar

Vi på BeSafe utsätter våra bilbarnstolar för extremtester genom hela utvecklingsprocessen. Detta för att skydda våra barn på säkrast möjliga sätt i det verkliga livet. Säkerheten är viktigare än allt annat, därför testar vi våra bilstolar långt förbi gränsen för vad vi måste för att bli godkända. Det ger oss den trygghet vi behöver för att varmt kunna rekommendera BeSafes bilbarnstolar till alla barn i hela världen.

Testvinnare

Naturligtvis blir vi också väldigt stolta när våra bilstolar vinner olika tester och utmärkelser. Flera av våra bilstolar har under åren utsetts till bäst i test, testvivnnare eller rekommenderad produkt. Här kan ni läsa mer om några tester vi vunnit genom året:

BeSafe iZi Go Modular testvinnare 2021 >>

iZi Plus X1 bäst i test 2019 >>

iZi Plus bäst i test 2018 >>

iZi Plus bäst i test 2017 >>

iZi Kid X2 i-Size bästa krockresultat genom tiderna 2016 >>

Internationella tester av bilbarnstolar

Förklaring av tester och godkännanden

ECE R44-04

ECE R44-04 är en äldre europeisk godkänningsstandard. Här testas bilbarnstolarna i frontalkrock och påkörning bakifrån, båda i 50km/h med testdockor och mätinstrument för att se hur bra stolen skyddar dockan. Idag måste alla bilbarnstolar som säljs på marknaden vara godkända enligt ECE R44 eller UN R129 (i-Size).

UN R129 (i-Size)

I juni 2017 höjde EU kraven för barns säkerhet i bil och introducerade fas 2 av EU-reglementet; UN R129-02. UN R129 är en omfattande uppsättning av regler för bältesstolar, reglerade av EU. Den första fasen av UN R129 införde många nya aspekter för babyskydd och bilbarnstolar. Fas två UN R129 trädde i kraft i juni 2017 och medför nya krav på bältesstolar.Säkerhet betyder allt för oss på BeSafe. Vi ser därför positivt på EU:s nyaste standard – UN R129-02. BeSafe har varit medlemmar i den beslutskommitté som har tagit fram de nya kraven. Vi är glada över den nya tuffare standarden som UN R129-02 medför för bältesstolar. Läs mer om UN R129 fas 2 här >>

Plustestet

VTI och NTF införde 2009 Plustestet som en kvalitétskontroll på att bilstolar är så bra som krävs i Sverige. Plustestet har så hårda krav att framåtvända bilstolar eller kombibilstolar (kan användas både fram- och bakåtvänt) inte klarar testet. Tanken är att ett barn som sitter i en bilstol som fått godkänt i Plustestet inte ska få allvarliga/livshotande skador vid en kollision.

Mer information om Plustestet

Det är många saker du som förälder ska ta hänsyn till när du väljer en bilbarnstol. Är den godkänd för mitt barn? Hur länge kan han/hon använda den? Passar den i min bil? Är den enkel och smidig att montera? Detta är några av många relevanta frågor du som förälder måste ställa dig innan du väljer bilbarnstol. Viktigt att komma ihåg är att en fråga är viktigare än alla andra – Säkerhet!

Vad är Plustestet?

Alla bilbarnstolar på den europeiska och Skandinaviska marknaden måste vara godkända enligt ECE R44 eller UN R129.

Plustestet är en frivillig godkänning som bilstolsproducenter kan välja att testa sina bilstolar för. En bilbarnstol som godkänts enligt Plustestet har klarat världens tuffaste krocktest och får en extra märkning som bevis.

  • Kraven för att få en bilbarnstol godkänd för försäljning är alldeles för låga därför behövs extra märkningar som Plustestet.
  • Vid godkänning av bilbarnstolar mäts belastningen i krockdockans bröst istället för nacke vilket inte säger något om riskfaktorn.
  • I Plustestet mäts belastningen i krockdockans nacke och kraven på maxbelstning är väldigt hårda.
  • Endast rent bakåtvända bilbarnstolar klarar Plustestet då så kallade kombistolar utsätter barnet för för hög nackbelastning.

ADAC

ADAC är en tysk bilintresseorganisation som organiserar tester av bilbarnstolar. Testerna som genomförs är ca 50% tuffare och sätter strängare krav än ECE R44-04 godkänningen.

I testerna utgör krockresultatet 50% och användarvänlighet, komfort, bruksanvisning, monteringsmetod m.m. 50%. Det är det lägsta resultatet som gäller. Här genomförs både frontal- och sidokollisiontester. Detta är särkskilt viktigt då barn vid en sidokollision kan utsättas för väldigt allvarliga skador.

Läs mer om ADAC här >>

Stiftung Warentest

Stiftung Warentest är konsumentorganisation i Tyskland. De administrerar och utför tester på uppdrag av den internationella konsumentorganisationen ICRT. Stiftung Warentest genomför sina tester i samarbete med ADAC. Testerna genomförs som frontalkollision i 64km/h och sidokollision, något som ECE R44 inte gör.

EN 1888

BeSafe väljer att testa sina babyskydd tillsammans med flera olika barnvagnsmodeller för att så sätt få de typgodkända tillsammans enligt den europeiska standarnden EN 1888.

Då vagnar idag kan kombineras och användas med babyskydd, regleras även alla kombinationer av grupp 0+ bilbarnstolar tillsammans med barnvagnar i EN 1888. När en kombination mellan en barnvagnsmodell och ett babyskydd har testats och godkänts enligt EN 1888, är kombinationen säker att använda.

I testprogrammet testas stabilitet, styrka i sammanskopplingen och hållbarheten

I testprogrammet testas stabilitet, styrka i sammanskopplingen och hållbarheten hos både babyskyddet och barnvagnen. Det är inte tillräckligt att babyskyddet passar på barnvagnen och barnvagnsadaptrarna då detta inte garanterar stabilitet eller hållbarhet.

BeSafe tar därför testet längre och kan idag erbjuda konsumenter en lista med godkända barnvagnsmodeller för alla våra babyskydd.

BeSafe förespråkar att barnvagar ska testas och godkännas med våra babyskydd

BeSafe publicerar alla testade och godkända kombinationer av barnvagnar och babyskydd. Dessa hittar du i våra barnvagnslistor och som hang-tags på respektive produkt. Den senaste barnvagnslistan hittar du här >>

Min barnvagn står inte med!

Om en barnvagsnmodell inte är publiserad i vår barnvagnslista  kan det vara så att kombinationen inte är testad än,  eller att kombinationen av någon anledning inte har blivit godkänd. I dessa fall är du välkommen att kontakta oss på BeSafe via vår kundtjänst.