Måste jag använda PAD+?

Ja, då PAD+ direkt ökar säkerheten för barnet är iZi Flex FIX i-Size godkänd med denna funktion som en del av produkten. Det är därför obligatoriskt att använda PAD+ med iZi Flex FIX i-Size genom hela användningstiden.