Förbättrar den nya SIP+ som skjuts på säkerheten för SIP+?

Konstruktionen för att skjuta på SIP+ påverkar inte säkerhetsfunktionen. Denna nya konstruktion hjälper till att montera och hålla SIP+ på plats och gör det enklare att alltid ha den på rätt höjd.