Hur och när kan jag använda den justerbara sittvinkeln i bilstolen?

Den justerade sittvinkeln på stolen är tänkt att hjälpa ditt barn att få en mer komfortabel sittvinkel samtidigt som den ska öka chanserna för att barnet förblir sittandes i stolen ifall hen somnar, utan att bältessymmetrin förändras och blir farlig.

Av detta skäl rekommenderar vi er att använda den mest uppresta sittvinkeln vid vardagligt bruk men justera till det mer liggande när barnet är sömnigt.

Man justerar sittvinkeln genom att dra i de två handtagen på båda sidor om sätet. Säkerställ att alltid efterspänna säkerhetsbältet så inget slack uppstår.