Hur hårt ska bilbarnstolens internbälte dras åt?

Bilbarnstolens internbälte ska vara placerat så tajt mot barnet som möjligt. Du ska inte kunna placera mer än två fingrar mellan barn och bältet.