Måste jag använda höftbältesguiden?

Höftbältesguiden är frivillig att använda. Säkerheten i bilstolen är fullgod och bältesstolen är godkänd utan att den används. Med det sagt är BeSafes ambition alltid att göra så säkra bilstolar som möjligt och vår rekommendation är att alltid använda höftbältesguiden för en ökad sannolikhet att barnet sitter korrekt i bältesstolen vid en eventuell olycka. Höftbältesguiden hjälper barnet att sitta korret och inte glida ner i sin bältesstol.