Använd aldrig en bilbarnstol som varit med i en kollision

En bilbarnstol som varit med i någon form av olycka/kollision ska inte användas igen. Vid en olycka kan materialet ha tagit skada och säkerheten är därför inte längre garanterad. Får bilen en plåtskada ska bilbarnstolen alltid bytas ut, i många fall ersätts detta av ditt försäkringsbolag i samband med att du anmäler olyckan.