Vad menas med “i-Size”?

Fas 2 av UN R129 består av två olika kategorier: “i-Size” och “Specific Vehicle”

i-Size-kategorin garanterar användaren att bilstolen passar alla platser i bilen som är märkta med “i-Size”, upp till att barnet är 135 cm lång. Utöver detta kräver “i-Size” även att bilstolen inte får ta mer än 44 cm plats på bredden i bilen, att ISOfix armarna går förvara under bilstolen och att bilstolen går att montera både med och utan ISOfix.