Vad är ISOfix?

ISOfix är ett system som är framtaget för montering av bilbarnstolar. Systemet består av två  metall fästen placerade  i mellanrummet mellan rygg och säte.  Bilbarnstolar med ISOfix-fästen har två ISOfix-armar som sluter sig runt fästena i bilen. Bilbarnstolen har oftast även en tredje stödpunkt i form av ett stödben som lutar mot bilens golv.

Bilbarnstolar med ISOfix är i allmänhet väldigt enkla att installera och minimerar risken för felmontering markant. Undersökningar visar att många traditionella bilbarnstolar är felmonterade. Felmonterade bilbarnstolar kan skapa en falsk känsla av säkerhet. ISOfix-systemet erbjuder en förhöjd säkerhetsnivå och risken för  att bilbarnstolen felmonteras är minimal.